19 Haziran 2008 Perşembe

Dünya Edebiyatının Klasik Eserlerinden Seçmeler (İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens)

Sevgili Dostlar daha evvel yazmış olduğum Resim Sanatı Biografim ve Hayattan Kesitler bahsinde Dünya Klasik eserlerinden bahsetmiştim.Bunlardan bazıları, Hamlet,Sirano de Bergerac,Sefiller,Suç ve Ceza,Don kişot,Madam Bovary,Fareler ve İnsanlar,Savaş ve Barış,Vadideki Zambak ve daha birçokları,Bunların ingilizce baskılı fotoroman şeklindeki Comicsleri gazetecilerin vitrinlerini süslerdi.Bu güzel eserleri türkçeleştirip basma fikri Ankaralı Arkadaşım Ayhan Aksoyla bana çok cazip gelmişti.Arkadaşımın şahane ingilizcesi vardı.ve zamanın önemli dergilerinden birine tercümeler yapardı.İlk olarak Charles Dicken sin İki Şehrin Hikayesi klasiğini benim çinileme işini üzerime alarak sonra hikayeyi türkçeleştirip basmak üzere bir matbaa ilede anlaşmıştık.Hikayenin büyük bir bölümünün çinileme işlerini tamamlamıştık.Benim Askere gitmem ve sonra Evlenmem ,bu girişimimizin rafa kalkmasına sebep olmuştur.Size bugün benim çinilediğim sayfalardan numuneler vererek bu güzel eseri sizlere anlatmak istiyorum.Klasik eserlerin arasında çok güzel bir konuya sahip değerli bir yapıt olarak önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. Hikayenin özeti şöyle;

1775 yılının Kasım ayının dondurucu bir gecesinde eski ve saygı duyulan Tellson Bankasının Temsilcisi Mr.Jervis Lorry bir posta Arabasıyla Dover Şehrine gider,Orada son günler Londradan geri dönmesi için ülkesine çağrılan Lucıe Manette adında güzel bir Fransız ile buluşacaktır.Birlikte Parise giderler,Manettenin babası Dr. Manette Defargelerin Meyhanesinin üstündeki küçük bir tavan arasında gizlenmektedir.Dr. Manette Bastille Hapisanesindeki bir hücrede tek başına 18 yıl hapis tutulmuştur.Şimdi ruhsal dengesi bozulduğundan İngiltereye mülteci olarak götürülecektir.Lorry ve Lucıe Manettenin Paris gezisine Tellson Bankasının Jerry Cruncher adında sadık,garip görünüşlü bir hizmetgarı da eşlik eder.

Defargelerin Meyhanesi Paristeki İhtilalcilerin Merkezidir.Eski rejimin başdüşmanı olan Defargeler tavan arasını Dr.Manete vermişler ve Dr.Manette hergün geçmişini hatırlamaya çalışır.Bu arada Bn.Defarge ihtilal geldiği zaman ortadan kaldırılmasını istediği bütün Aristokratların adlarını içeren garip bir atkı örmektedir. Lucıe ve Jarvis Lorry nin yaşlı Dr.Manetteyi Londraya getirmelerinden 5 sene sonra John Barsad adındaki bir adamın İngiltere aleyhinecasusluk yapmakla itham ettiği Charles Darney adındaki bir Fransızca Öğretmeninin yargılanmasında bulunurlar.Manetteler 5 sene önce Fransadan İngiltereye dönerlerken ,Darneye vapurda rastladıklarını söylerler.Darneyi parlak bir Avukat olan Sydney Carton kurtarır.Carton sanığa o kadar benzer ki diğer Avukat Mr.Stryver sanığı tanıyanların ifadelerini alt üst eder,Yargılanmadan sonra Darney ve Carton,Manettelerin mütevazi evlerini sık sık ziyaret ederler.Darneyin St.Evemondeler denen bencil Fransız Aristokratlarının mirasçısı oldukları anlaşılır.
Onlarla hiçbir alışverişte bulunmamayakarar veren Darney Londrada yaşamaya karar vermiştir.Parlak fakat istikrarsız biri olan Carton Mr. Stryverin davalarının hazırlanmasıyla görevlendirilirsede çok defa sarhoş olduğundan duruşmalarda hazır bulunamaz.Her iki genç te Lucıe ye kur yaparlar.Darneyi seçtiği zaman Carton asil bir hareketle Lucıe nin seçtiği bir kimse için hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyler.Darney ve Lucıe evlenirler.Fransada ihtilal patlayıp,ihtilalciler Bastille Hapisanesini basarak mahkumlari serbest bıraktıkları zaman ,küçük kızları altı yaşındadır.Charles Darneyin Amcası St.Evremonde Markisinin kullandığı arabanın küçük bir çocuğu öldürmesi Fransız Köylülerini öfkelendirmiştir.Çocuğun Babası Markiyi Mahkemeye getiremeyince yatağında öldürmüş ve bunun sonucunda asılmıştır.Birgün
İngilteredeki yeni St.Evremonde Makkisine bir mektup gelir.Darney mektuptan ailesinin eski hizmetcisinin ihtilalciler tarafından hapsedilir.Markise müdahele ederek kendini kurtarmasını rica eder,çünkü tutuklandığı zaman Charlesin emirlerini yerine getirmeye çalışarak halka aile namına tazminat vermektedir.
Darney şerefli bir düşünceyle Fransaya giderek birşeyler yapmaya karar verir.Böylece Parise
Tellson Bankasının bu şehirdeki bir işini yönetecek Jarvis Lorry ile birlikte gider.Darney şehire gelir gelmez ülkeye dönen bir Aristokrat diye tutuklanır.Haber İngiltereye ulaşır ulaşmaz Lucıe ve Manette yardım için Fransaya giderler.Bastil zindanında uzun yıllar hapsedilen Dr.Manette bu olayın Damadının kurtarılmasına yardımcı olacağını düşünür.


Manetteler Parise geldiği zaman terör rejimi tam bir egemenlik kurmuştur.Kana susamış ihtilalciler yaşlı doktora saygı gösteriyorlarsada Defargelerin St.Evremode ailesi mensuplarına besledikleri nefret öylesine derindir ki Darney mahkeme önüne çıkarılmadan önce birbuçuk yıl hapis yatar.Bütün bu süre zarfında Lucıe kocasını göremez.Darney sonunda mahkeme önüne çıkarılır.Bn.Defarge Mahkeme salonunun ön sıralarında oturur.Şeytani atkısını örer,ve Darneyin öldürülmesini ister.Charles,St.Evre mondelerle hiçbir alışverişi olmadığını söyler,ve gerçekten Ailenin servetinin yıllarca zarar verdikleri halka verilmesini emrettiğini söyler.Halkın saygı duyduğu DrçManette adının lehine konuştuğu zaman Mahkemedeki dinleyiciler kendisini alkışlarlar.Darnet serbest bırakılır.Mahkeme kendisini serbest bırakmakla beraber,Darneyin Fransadan İngiltereye gitmesine izin vermez.Manetteler bu zaferi henüz kutlamamışlardı ki Darney yeniden tutuklanır.Defargeler ve kimliği belirtilmeyen esrarengiz bir tanık onu
halk düşmanlığıyla suçlamıştır.Darney hücresinde teselli edilmez bir durumda kendisini suçlayanın kim olabileceğini Lucıe nin eski sadık Hizmetcisi Bn.Pross uzun yıllar görmediği kayıp kardeşini Paris sokaklarında görür.
Bu senelerce önce İngilteredeki Mahkemede Darney aleyhine tanıklık yapan hain
John Barsad dır.Şimdi Sydney Carton da Paristedir.İhtilalcilerin bir casusu olarak Barsadla görüşür.Kendisini daha önce İngiltere için casusluk yapmış biri diye teşhir edeceği tehdidinde bulunarak onunla gizli bir anlaşma yapar.Darneyin yeni mahkemesinde Mr.Deuarge,St.evremondeleri iğrenç suçlamalarla karalayan bir liste çıkarır.Adam Dr.Manette yide Darney aleyhindeki tanıklar arasında gösterir.Bu önemli belge ihtiyar Dr.tarafından Bastilledeki hapis hayatı sırasında yazılmış ve ihtilalciler burasını ele geçirdikleri zaman Defarge Dr.Manette nin hücresinde bulmuştur.Belgede St.Evremonde Markisinin dehşet saçan bir suçu nasıl işlediği ve tutuklandığı anlatılmaktadır.Soyluların hukukuna göre Markiz Bn.Defargenin kız kardeşi yoksul bir kızın ırzına geçmiştir.Kız ölüm döşeğindeyken Dr.Manette Evremonde
ailesini lanetlemektedir.Uzun yıllar unutulan bu belgenin Hakimler üzerinde etkisi olur.
Bunu yazdığını reddetmesine ve Hakimlerden merhamet dilemesine rağmen Dr.Manette nin sözleri göz önüne alınamaz.Darneyin Atalarının işlediği suçların cezasını çekmesi kanaatiyle 24 saat içinde giyotinle öldürülmesine karar verilir.Fakat yıllardır kendisini terkeden Sydney Carton şimdi sevdiği kadının kocası adına hareket etmeye karar verir.Şantaj yaptığı Barsatın yardımiyle,Darneyin hücresine girmeyi başarır.Kendisi ile elveda içkisi içeceğini söyliyerek Darneyin içkisine uyuşturucu madde katar,ve onunla elbiselerini değiştirir.Mahkuma çok benzediğinden Carton,Darney adına giyotin altına yatacaktır.
Bu arada Bn.Defarge Lucıe nin küçük kızı da dahil bütün aileyi ihbar etmek için Manettenin evine gider,Bn.Pross Darneyler Fransadan kaçarken onun onları yakalamasını engeller.Bu sırada Bn.Defarge Bn.Prosla boğuşurken kendi silahıyla kendini öldürür.Tüm bu olaylar olurken Carton giyotine götürülüyordur.İdam anı gelip giyotin düşmeden önce söylediği söz aynı zamanda kitabın da sonu olur.Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum.Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.İşte sevgili Dostlar yıllar evvel yapmak isteyipte yapamadığımız bu kıymetli eseri size benim çinilerimle süsleyip sizlere özet olarak sunduğum güzel bir Dünya klasiği. şen ve esen kalınız.


Hiç yorum yok: