10 Mart 2009 Salı

Babilin Asma Bahçeleri - Asur Kraliçesi Semiramis ve Van Şehrinin Hikayesi

İ.Ö - 600 Dolaylarında Babil Kralı Nabukadnezar'ın yaptırdığı bahçelerdir. Rivayete göre bunu Kraliçelerinden birini sevindirmek için yapmıştı. Bahçeler bir piramit oluşturacak biçimde taraçalar halinde yükseliyordu. ve her taraçaya Dünyanın dört bir yanından getirilmiş ağaç ve çiçekler dikilmişti.Bu bitkiler asıl yapıyı gözden saklıyor ve sadece havada asılı duran Bahçeler görünüyordu.Bazılarına göre Asma Bahçeler yerine büyük Babil Surları Dünyanın ikinci harikasıdır. Kral Nabukadnezar'ın Asma Bahçeler ile aynı zamanda yaptırdığı bu surların 100 mt. yüksekliğinde olduğu ileri sürülmüştür. Eski Babil kentini koruyan bu surların yerinde bugün yalnız M.Ö -600 Yılında yapılan bu yapı kat kat taraçalardan oluşuyordu. Bu taraçalarda türlü hayvanlar,minik çağlıyanlar binbir Ağaç ve Bitki yeralıyordu. Bir tür yapay cennet olarak tasarlanmıştı. Kral Buhturnasr çok bereketli bir ülkeden gelen eşi Semiramisin Memleketi özlemi çekmesini önlemek için ona böyle bir armağan sunmuştur. Yüksek surlarla çevrilmiş bu bahçenin içindeki Kanallarda kayıklar bile yüzebilmekteydi.Babil M.Ö 605 den itibaren 43 yıl hüküm süren Kral Nebuchadnezzar tarafından yapılmıştır.Zayıf bir rivayete göre ise M.Ö - 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır. Bahçeler Nebuchadnezzarın sıla hasreti çeken karısı Amyitis'i neşelendirmek için yapılmıştı. Amytis Medas Kralının kızıydı. ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke yeşil,engebeli ve dağlıktı. Mezepotamyanın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral karısının sıla hasretini gidermek için onun Memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı.M.Ö - 450 li yıllarda Tarihçi Herodot Babil yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar demiştir. Heredot şehrin dış duvarlarının 80 Km. uzunlukta 25 Mt. kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu ve 4 katlı bir arabanın gezinmesine uygun olduğunu belirtmiştir.İç duvarlar dış duvarlar kadar kalın değildi. Duvarların içinde som altından yapılmış büyük heykeller bulunan Kaleler ve Tapınaklar vardı. Şehrin içinde ünlü Babil kulesi vardı. Bu kule Tanrı Marduk a yapılan bir tapınaktı. ve cennete ulaşmak için göğe doğru yükseliyordu.Babilin çorak Mezepotamya çölünün ortasında Ağaçlar, Akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir.Coğrafyacı Strabo nun I. nci yüzyıldaki tanımına göre Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu. ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeleri Sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki Bahçeleri sulamak için ( Fırat Nehri ) nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu. Milattan önce 7. yüzyılda Babilonya Kralı Nebukadnezzar tarafından yapılmıştır. Bu Bahçeler Kralın karısı Semiramisin asma bahçeleri diyede anılır. Bunun yanında bir rivayetle Van Şehrinin isminin fazla yaygın olmamakla beraber nereden geldiğiyle ilgili olarak Van ın Milattan 1800 yıl önce Asur Kraliçesi Semiramis tarafından kurulduğunu söylerler.Semiramis Mezepotamya Bölgesinin üst kısımlarında yaşayan surların Kraliçesidir. Koca bir ülkeye hükmeden dediği dedik kestiği kestik olan Dünyalar güzeli Semiramis o güne kadar gönlüne göre birini bulamamıştır. Ta ki Vanın Muradiye kazasının kuzey yamaçlarına bir sefere çıkana kadar, Semiramis bu sefer sırasında bölgenin hakimi olan Ara adında genç bir Hükümdara gönlünü kaptırır. Güzel olduğu kadar mağrur da olan Kraliçe, bu sırrını kimseye açıklıyamaz. Savaş devam etmektedir. Semiramisin kuvvetleri son bir saldırı ile Bölgeyi ele geçirirler. Ancak son saldırı sırasında Hükümdar Ara'da öldürülür. Haberi alan Semiramis, Ara ya olan aşkını yüreğine gömer, hemen dönüş emrini verir.Dönüş yolu üzerindeki Van a gelirler. Van ın zümrüt yeşili bağ ve bahçelerini Van gölünü çok beğenen Kraliçenin en fazla dikkatini çeken yeşillikler arasında göle doğru uzanan heybetli bir kaya parçası olur. Ara nın hatırasına bu kayalık üzerinde bir kale inşa ettirmeye karar verir. Kısa süre içerisinde kale yapılır.Eteğinde şanına uygun bir şehir kurulur. Şehrin adını da Şamrangerd koyarlar.Aradan yıllar geçer, Ara nın acısıyla yanan yürek, bu defa da sıla hasretine yenik düşer.Memleketine dönmeye karar veren Kraliçe Semiramis Kaleyi ve kurduğu şehri Van adındaki bir komutana bırakarak ülkesine döner. Şehrin bugünki adının bu komutandan geldiği rivayet edilir.

Hiç yorum yok: