8 Aralık 2010 Çarşamba

Samuray - Eski Japonya'da Soylu Asker Sınıfı

Samuray eski Japonyada soylu Asker sınıfı için kullanılan bir terimdi.Samuray eski Japoncada hizmet etmek manasına gelen Saburau kelimesinden türemiştir.Savaş Japon kültüründe önemli bir yer teşkil eder.Ülkenin önemli Klanları birbirleriyle pek çok kez karşı karşıya gelmiştir.Japon topraklarının sadece %2o sinin tarıma elverişli oluşu,toprak kavgasını doğurmuştur.Toprak savaşlarında hem ruhsal hemde fiziksel gelişim ve mücadele yöntemlerini gerektirdiğinden Samurayların gelişimi de bu olguya dayanır.


M.Ö.660 da Ölümsüz savaşcı adıyla bilinen Jimmu Tenno, Bir kabilenin başına geçtı.Tenno ve kabilesi Yamato Bölgesine yerleştiler.Yamato klanı Asyaya çeşitli seferler düzenledi.Kore ve Çinin kültürel zenginliklerinden teknolojilerinden ve savaş sanatlarından etkilendiler.İmparator Keiko Tarihte (Shogun) unvanını taşıyan ilk kişi oldu.Bir nevi Generallik rütbesi gibi anlaşılabilecek Shogun unvanı Keiko'nun savaş sanatlarında geldiği üst noktayı da belirliyordu.Onun oğlu Prens Yamato da savaş sanatları konusunda çok yetenekliydi.


Korkusuz,Güçlü,Gözüpek,bir genç olarak tanındı ve Samuraylık anlayışında bir örnek teşkil etti.Samuraylar (Buşido) anlayışını temel almıştır.Buşido (Savaşçının yolu) anlamına gelir.Buşido felsefesinde korkunun yeri yoktur.Samuray ölüm korkusunu yenmiş kişidir.Bu dinginlik kazandırır,ve Efendiye sadakat sağlardı.9 ve 12 yüzyıllar arasında Samuraylar bir sınıf haline geldi.İki adla anılırlardı.Samuray (Şövalye) Buşi (Savaşçılar) Bu insanların bir kısmı yönetici sınıflara bağlıydılar.Bir kısmı ise para karşiliği savaşırlardı.Samuraylar Feodal Derebeylerine (Daimyo) bütünüyle bağlıydılar.Hizmetlerinin karşılığında mevki ve arazi alırlardı.


Daimyo'lar Samurayları daha fazla arazi kazanmak ve gücünü arttırmak için kullanırlardı.Samuraylar at üstünde,Yaya,Silahlı,silahsız dövüş konusunda eğitilmişlerdi.Ok da kullanırlardı.Ancak 13 ncü yüzyılda Moğol savaşları yaşandıktan sonra,Samurayların kılıç kullanımı ağırlık kazandı.Hatta mızrak ve najinita denen ucu kılıç şekilli mızraklar kullanmaya başladılar.Samurayların iki kılıcı olurdu.Uzun kılıç (Daito-katana) kısa kılıç (Shoto-Wakizashi ) idi.Ayrıca tanto adı verilen bıçaklara sahiptiler.


1605 yılında Japonyanın gelmiş geçmiş en ünlü Samurayı Miyamoto Musaşi savaşçı yetiştirmek için bir okul açtı.30 yaşına gelmeden 60 ın üzerinde kılıç dövüşünden galip çıkmayı başaran bu usta,yıllarca kendi okulunda dersler verdi.1615 yılında bir başka tanınmış Samuray Tokugawa Ieyasu Samuraylık hakkında bir kitap yazdı.ve Samurayların barış zamanında yaşam biçimleri konusunda çeşitli bilgiler verdi.


Samuray geleneği 1876 yılında İmparator Meiji tarafından ortadan kaldırıldı.Kılıç taşıma knunlarını değiştiren Meiji Samuraylığı tarihe karıştırdı.Ancak ve ancak İmparatorluk ordusunda bazı rütbeli subaylar tören amaçlı kılıçlar taşırdı.20 nci yüzyılda kılıç tekrar serbestleşti.Ancak askeri kullanım dışında sportif gelişim için kullanılmaya başladı.2 nci Dünya savaşındanda hatırlanacağı gibi tüm rütbeliler hatta kamikaze pilotlarıda kılıçlıydı.Buşi öğretisinde hece olarak geçen shi ibaresinin aynı zamanda ölüm demek olduğunu hatırlatalım.yani bir nevi buşidoka ölüm korkusunu yenmiş kişidir.Bu dönem öncesinde efendisiz kalan Samuraylar yani Roninler zamanla ya isyan ederek öldürüldü ya da kılıçlarıyla Seppuku/Harakiri yaparak intihar ettiler.

Hiç yorum yok: