14 Mayıs 2011 Cumartesi

Kanada

Kuzey Amerika'da İngiliz uluslar topluluğuna bağlı bir Devlet.9.976.137 km.2 olan yüz ölçümüyle genişlik bakımından Dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Kanadanın nufusu 20.014.880 dir.Toprakları Atlas okyanustan Büyük okyanusa Kuzey buz denizinden Büyük göller yöresine kadar uzanır.Alaska ile arasındaki kuzey batı sınırının çizilmesinde meridyen doğrultusu gözönünde tutulmuştur.


Amerika Birleşik Devletleri ile olan güney sınırı ise Büyük okyanus üzerinde bulunan Georgia boğazından ormanlar gölüne (Lake of the woods) kadar uzanan 49 paralel doğrultusunu izledikten sonra Superior,Ontario,Huron ve Erie göllerinden geçip St.Lawrence ırmağı boyunca uzanarak Fundy körfezinde sona erer.İngiliz Uluslar Topluluğu içinde yer alan bağımsız bir Devlet olan Kanada idari bakımından bir Federasyondur.1867 yılında kurulmuş olan Federasyon 1o Eyalet ile 2 Bölgeye ayrılmıştır.


Devlet Başkanı Genel Validir.Genel Vali Kanada Başbakanı tarafından seçilir.ve İngiliz Kraliçesi tarafından atanır.Yasama yetkisi senato ile Millet meclisinden oluşan parlamentonun elindedir.çok geniş ülke olmasına rağmen nufusu az olan Kanada nın Başkenti nufusu çevresiyle birlikte 494555 olan Ottawa şehridir (1970 yılına göre ) Kanada Halkının büyük kısmını İngiliz,Fransız,Alman ve İskandinav ülkeleri soyundan olanlar meydana getirir.


Azınlıkların en önemlileri İtalyan,Kızılderili ve eskimo soyundan olanlardır.sayı bakımından önemsiz olmakla birlikte Kanada da Dünyanın dört bir yanından gelmiş her ırk ve ulustan insanlar yaşamaktadır.Ülkenin iki resmi dili İngilizce ile Fransızcadır.Halkın büyük kısmı katolik ve Protestan mezheplerine dağılmış durumdadır.


Kanadanın Başkent Ottawanın dışında kalan önemli şehirlerinin başında nufusu çevresiyle birlikte 2436817 yi bulan Montreal gelir.Ülkenin nufusu milyonu aşan diğer şehri ise Toronto'dur. Nufusu (2158496) Kanadanın diğer önemli şehirleri Edmonton nufusu (401299) Hamilton nufusu (449116) Quebec nufusu (413397) Vancouver nufusu (892286) ve Winnipeg nufusu (508759) . Not - Bu rakamlar 1970 yılına aittir.

Hiç yorum yok: