5 Kasım 2012 Pazartesi

Güvercin (Columbae)


Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün yağmur kuşları. (Charadriiformes) takımına giren bir alttakım ,Güvercingiller (Columbidae) kumrugiller (Peristeridae) Dişli güvercingiller (Didunculidae) ve dodogiller (Dididae) familyalarına ayrılır.


Güvercinlerin başları küçük,boyun ve bacakları kısa,gagaları kıvrıkçadır. Kanatları gelişmiş ve sivri olduğundan iyi uçarlar. Genellikle gösterişsiz donuk renkli,sık ve yumuşak olan tüyleri kolaylıkla kopar. Çoğunlukla ormanlarda yaşarlar. Tohum,Yumru, orman yemişi yiyerek beslenirler.Yuttukları sert taneleri şişirerek sindirimi kolaylaştırmak için çok su içerler. Yumurtaları lekesiz beyaz yada koyu sarıdır. Bir defada bir yada iki yumurta verirler. Gündüzleri erkek güvercin geceleri dişi güvercin kuluçkaya yatar. Yavrularını kursak zarının salgıladığı bir sütle beslerler. Etleri lezzetlidir.


Güvercinlere en çok Avusturalyada Yeniginede ve büyük okyanus adalarında rastlanır. Kuzeyde yaşıyan türler göçmendir.Çok eski çağlardan beri evcilleştirilen güvercinler eskiden ulaştırma işlerinde kullanılırlardı. Son olarak II.Dünya savaşında bu amaçla kullanıldıkları bilinmektedir.


Güvercinlerin en geniş familyası olan güvercingillerin üçyüzü aşkın türü vardır. Başlıca türleri Kaya güvercini,(Columba livia) Mavi güvercin, (Columba oenas) ve Tahtalı güvercin (Columba palumbus) olarak belirtilebilir. En çok rastlanan türlerden birini teşkil eden Kaya Güvercinlerinin tüyleri kül rengi,boyları 30 Cm.kadardır.Bunlar yuvalarını kaya ve duvar oyuklarına, Mavi güvercinler ise ağaçlara yaparlar.


Güvercinlerin diğer önemli familyası kumrugillerin en bilinen türlerinden biri olan üveyik (Turtur turtur) düz gagası,uzun kanatları,uzun ve yuvarlakca kuyruğuyla familyanın en yaygın örneğidir. Boyları 30 Cm. kadar olan üveyiklerin tüyleri genel olarak kızılımsı pas rengidir. Boyunlarında kenarları gümüş rengi olan siyah bir şerit göze çarpar. Avrupa ve önasyanın büyük birbölümüyle Kuzey Amerikanın ormanlık bölgelerinde yaşar,kışın güneye doğru göç ederler.Kumrugillerin öteki türleri gülen kumru (Streptopelia deccaocta) Küçük kumru(Streptopelia Senegalensis) ve Yemiş güvercini (Carpophaga aenea) olarak sayılabilir.


Güvercinlerin diğer iki familyası olan Dişligüvercingillerinin en bilinen türü dişli güvercin (Didunculus Strigirostris) Dodogillerin en bilinen türü ise Dodo ( DidusCucullatus ) dur.Dişli güvercingiller  Güvercingillerden hemen hemen farksızdır.Soyları tükenmiş olan Dodogillerin ise kuyruk ve kanatları yoktur.Türkiye'de de birçok güvercin türü yaşamaktadır. Bunların başlıcaları Tahtalı güvercin ,Kaya güvercinive Mavigüvercindir.Yurdumuzda ayrıca çok sayıda kumru da bulunur.Güvercinler özellikle İstanbul da cami çevrelerinde toplu olarak bulunmalarıyla göze çarparlar.


Hiç yorum yok: