9 Kasım 2013 Cumartesi

Pablo Pİcasso (1881-1973)

Pablo Pıcasso - İspanyol Ressamı XX. Yüzyıl Sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. İlk resim derslerini Resim Hocası olan Babası Jose Ruiz Blasco'dan almıştır.Büyük bir resim yeteneği olduğu,çalışmalarının başlangıcından beri anlaşılmıştır.1901 yılından itibaren yapıtlarına, Annesinin genç kızlık soyadı olan Picasso imzasını atmıştır.


Barselona, Coruna, ve Madrid sanat akademilerine gitmiş ve buradaki çalışmalarıyla hemen dikkati çekmiştir. Birkaç yıl Barselon'da kaldıktan sonra 1900 yılında Paris'e gitmiştir. Barselon'da şehrin sanat ve kültür hayatına etkin bir şekilde katılan öncü sanat akımlarının içinde yer alan genç sanatcı, Paris'te resmini dahada geliştirerek kendini kabul ettirmesini bilmiştir. İzlenimci akım sonrası resmin renk zevkinden (Özellikle Toulouse - Lautrec'den) sembolizmin sorunlarına kadar çeşitli kaynaklardan gelme etkileri özgün bir üslup birliği içinde kaynaştırarak çok başarılı sonuçlar elde eden Picassonun bu yıllarda yaptığı resimler (Mavi Dönem) resimleri adıyla anılmaktadır.


Bu dönemde yaptığı resimlerin belirleyici özelliği, mavi ve mavinin soğuk tonlarının egemen olduğu hüzünlü figürlerdir. 1903 yılında yaptığı Hayat (Cleveland Müzesi) ile aynı yıl yaptığı Kör (Newyork Metropolitan Museum) adlı tabloları,sanatçının bu dönem resimlerinin en başarılarıdır. Mavi Dönemi izleyen (Pembe Dönem) e ait tablolarından biri Cambazlar (Washington National Gallery ) dir.


Bu tabloyu yaptığı 1905 yılının sonlarında Picasso, Cezanne'ın son dönem yapıtlarının ve Matisse aracılığıyla tanıdığı ilkel Afrika Heykellerinin etkisiyle yeni ve değişik araştırmalara yönelmiştir.Bu araştırmaların en başarılı sonuçlarından biri 1906 da yaptığı (Gertrude Stein'in portresi ) adlı tablosudur.


Picasso resmin nesneleri somut bir şekilde vermekten öte,kendine özgü bir değeri olduğunu gördüm, nesneleri görüldükleri gibi değil de,bilindikleri,sezildikleri gibi çizmek gerekir sonucuna vardım demektedir.Bu görüş ve yeni araştırmalar onu kübizme götürmüştür.


Picasso nun kübik dönemi I.Dünya Savaşı yıllarına kadar sürmüştür. Savaş sonrası yıllarında da kübik anlayışta araştırmalarını sürdürmesine rağmen sanatçının bu yıllarda yaptığı resimlerde anıtsal yapı ve plastik bir biçimde klasik bir uyuma vardığı görülür.Bu alandaki en önemli çalışmaları Parode (1917) Pulcinella (1920) ve Train Bleu (1924) baleleri için yaptığı sahne dekorlarıdır.


İspanyol iç savaşı yıllarında açık bir şekilde Faşizme karşı cephe alan Picasso'nun bu dönemde yaptığı tabloların en önemlileri arasında (Suenoy mentiro de Franco) adlı ünlü grafik dizisiyle faşizmin vahşiliklerini belirten ve sanat tarihinin en büyük eserlerinden biri olduğu kabul edilen 1937 de yaptığı  (Guernica) (Newyork  Museum of Modern Art) adlı yağlıboya tablosudur.Kore'de savaş adlı tablosuyla  Savaş ve Barış adlı tabloları Picasso'nun son yıllarda yaptığı önemli eserlerindendir.

Hiç yorum yok: