7 Mart 2008 Cuma

İstanbul'un Fethi - Fatih Sultan Mehmet (1432 - 1481)


İstanbul mutlaka Fethedilecektir.Onu Fetheden Komutan
Ne güzel Komutandır.Onu Fetheden Asker ne güzel Askerdir.
HZ. MUHAMMED ( S.a.v )

İstanbul,Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alan Doğal güzellikleriyle ünlü bir kenttir.Tarihi
M.Ö Yedinci yüzyıla kadar uzanır.Şehir M.Ö 657 Yılında Megaralılar tarafından kurulmuştur.Devletin Byzaz adlı komutanının adından dolayı,şehre Byzantion adı verilmişti.M.Ö Altıncı yüzyılda Perelerin eline geçen Byzantion için, Atinalılar ve İspartalılar da savaşmış, M.Ö Dördüncü yüzyılda İskender tarafından fethedilen şehir M.Ö Üçüncü yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından alınmış M.Ö 330 Yılında İmparatorluğun Başkenti olan Byzantiona bu kez Kostantinapolis adı verilir. M.Ö 395 Yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Kostantinapolis ,Doğu Roma İmparatorluğunun Başkenti olur.Stratejik önemi ve Tabii güzellikleriyle herkesin dikkatini çeken şehir defalarca kuşatıldığı
halde alınamadı.Bu yoğun saldırılar üzerine,İmparator Anastasiyanus ,Silivriden başlayarak Karadenize kadar uzayan surları yaptırdı.Buna karşın saldırılar devam etti.Karadeniz ve Akdenizi birbirine bağlayan denizyolu üzerinde kurulu olan İstanbul günümüzde olduğu gibi o zamanlarda da oldukça önemli bir şehirdi.1453 yılına kadar farklı zamanlarda, Avarlar, Araplar, ve Osmanlılar tarafından defalarca kuşatılmış,fakat gerek Bizansın sahip olduğu Rum ateşi,(Grejuva) gerekse şehrin o zamanlar için aşılmaz olan görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı. Sayıları 29 olan kuşatmalar sırasıyla şunlardır. M.S 340 Makedonya
Kralı Phillippe,M.Ö 194 Roma İmparatoru Septim Severus ( Başarılı olmuştur,şehir artık Romalılara bağlanmıştır. )M.S 616 İran Hükümdarı Keyhüsrev, M.S 626 İranlılar ve Avar Türkleri ortak M.S 672 Emevi Halifesi Muaviye, M.S 712 Emevi Halifesi I Velid, M.S 722 Emevi Halifesi I Velid,( Yalnızca Galata limanı alınmış,Arap Camii inşa edilmiştir.) M.S 782 Abbasiler ( Kent haraca bağlanmıştır.) M.S 854 Abbasi Halifesi Mütevekkil, M.S 864 Ruslar, M.S 869 Abbasi ,M.S 936 Ruslar, M.S 959 Macarlar, M.S 970 Abbasiler ( Kent haraca bağlanmıştır.) M.S 1203 Latinler (Latinler İstanbulu 1261 e kadar ellerinde tuttular.) M.S 1302 Venedikliler, M.S 1348 Cenovalılar, M.S 1391 - 1396 Osmanlı Padişahı I Bayazıt ( Şehri İstanbulda bir Türk Mahallesi kurulması isteğine karşı çıkılması üzerine ablukaya almıştır.) M.S 1412 Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi,M.S 1422 Osmanlı Padişahı II Murat, M.S 1437 Cenovalılar, ve nihayet 1453 yılında Padişah II Mehmet ,Hocası Akşemsettinin de teşvikiyle İstanbula yeni bir saldırı düzenlemeye karar verdi.
Önce Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Anadoluhisarının karşısına Rumelihisarını yaptırdı.


Edirnede döktürdüğü Balyemez adı verilen büyük toplarla savaşa hazırlandı.6 Nisan 1453 günü Osmanlı Ordusu Bizans Surları önüne geldi. Bizans İmparatoru Kostantin Haliç i zincirle kapatarak Osmanlı Ordusunun şehre denizden girmesini önledi.11 Nisan günü kuşatma tamamlandı.ve top ateşi başladı.Yirmi gün süren top ateşinden kesin bir sonuç alınamadı.Şehrin Denizden de kuşatılması gerektiğini düşünen II Mehmet bir gece yetmişbeş parça gemiyi karadan yürüterek Haliçe indirdi.Bizanslılar sabahleyin Osmanlı Donanmasını Haliçte görünce büyük bir korkuya ve paniğe kapıldılar.Haliçten ve karadan yapılan top atışlarıyla surlarda gedikler açıldı .Bunun üzerine 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi.Hocası Akşemsettin II Mehmete cesaret veriyor.Hz.Peygamberin ( Kostantin elbet fethedilecektir onu fetheden komutan ne iyi komutan,ve onun Askerleri ne güzel Askerlerdir,) sözüyle müjdelenen Komutanın kendisi olduğunu söylüyordu.


Bu ınançla 29 Mayıs günü son taarruz başladı.Çok kanlı ve zorlu bir savaştan sonra birçok şehit verildi.Bu Şehitler arasında,Bizans Surlarına Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan da vardı.Nihayet Mayıs 1453 salı günü İstanbul Fethedildi.İstanbulun fethi hem Türk tarihi
için hemde dünya tarihi için önemli bir olaydır.Türk tarihi için önemi İstanbulun fethiyle,Osmanlıların Balkanlardaki ilerlemelerine engel olacak hiçbir gücün kalmamasıdır.Avrupada ilerleyişini sürdüren Osmanlı Devleti Büyük bir İmparatorluk haline gelmiştir.Dünya Tarihi bakımından İstanbulun fethi Ortaçağın kapanıp,yeni çağın açılmasına sebep olmasıdır.İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinden 23 Nisan 1920 tarihine kadar Osmanlı Devletinin Başkenti olmuştur.


29 Mayıs günü öğlete doğru Kır atının üstünde yanında Hocaları ve O rdu kumandanları olduğu halde muhteşem bir Alayla Topkapıdan İstanbula giren genç Hükümdar doğruca Ayasofyaya
gitti.Fatih adıyla anılmaya hak kazanan 21 yaşındaki Sultan Mehmet Han Bizanslıların alkış ve
tezahüratı,Türk Askerlerinin dörbir taraftan göklere yükselen ezan ve tekbir sesleri arasında Ayasofya önüne geldi.Ayasofya ağzına kadar, Kadın-Erkek rumlarla doluydu.Bizanslıların hüngür hüngür ağlamalarından hasıl olan gürültüyü susturarak sükutu sağlayan Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofyada şükür namazı kıldı.Yerlere kapanan ahali,Rahip ve Eski Ortodoks Patriğine karşı kalkınız Ben Fatih Sultan Mehmet,sana ve bütün Ahaliye söylüyorum ki ,Bugünden itibaren ne hayatınız ve nede hürriyetiniz hususunda,benim gazabımdan korkmayınız.hitabında bulundu. Cenevizliler dahil bütün sanat ve ticaret erbabıyla ahalinin din,mezhep hürriyeti temin edilip sulh ve sükun sağlandı.Fatih Ayasofyanın içini gezerek bu Mabedin Cuma gününe kadar cami haline getirilmesini emretti.Emeviler devrinde yapılan ikinci İstanbul kuşatmasında vefat edip surlar önünde defnedilen Eshab-ı Kiramdan Hazret-i Ebu Eyyub Ensarinin kabri,Fatihin Hocalarından Akşemseddin Efendi tarafından keşfedilip,daha sonra buraya türbe ve cami yapıldı.Nihayet Cuma günü maiyeti ile Ayasofyaya gelen Fatih,İstanbulda ilk cuma namazını burada kıldı.655 ten 1453 tarihine kadar devam eden bir idealin ( Feth-i Mübin ) gerçekleştirildiği fetihnamelerle bütün İslam Alemine müjdelenip dünyaya ilan edildi.


Fatih Sultan Mehmet tarafından döneminde camiye çevrilmiş olan Ayasofya,Osmanlılar
arasında 500 yıl içinde İstanbulun en önemli camilerinden birisi oldu.Yapıya çeşitli Padişahlarca
4 Minare eklendi.Ayasofyanın içi,Ayasofya İstanbulun fethi ile birlikte başlayan Türk döneminde çeşitli onarımlar görmüştür.Mihrap çevresi Türk çini sanatı ve Türk yazı sanatının en güzel örneklerini içerir.Bunlardan kubbedeki ünlü Türk Hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendinin kurandan alınma bir suresi ile 7,50 m. çapındaki yuvarlak levhalar en ilgi çekici olanıdır.Bu levhalarda Allah,Muhammet,Ömer,Osman,Ali,Hasan,Ebubekir,Hüseyin,isimleri yazılıdır.Mihrabın yan duvarlarında ise Osmanlı Padişahlarının yazıp buraya hediye ettiği levhalar vardır.


Fatih 1481 Mayısının üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken,Gebzede Ordugahında Perşembe günü vefat etti.Papa Büyük Hakanın ölümünde tam üç gün, üç gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırarak sevinç ayinleri yaptırdı. Fatih 49 sene bir ay beş gün yaşadı.İki İmparatorluk,
Dört Krallık ve onbir prenslik yıkan büyük Hükümdarın cenaze namazı Fatih Camiinde Şeyh
Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır.( Allah Rahmet eylesin )


Hiç yorum yok: