7 Mart 2008 Cuma

Cumhuriyet


Sevgili Dereden Tepenin kıymetli Dostları ,Cumhuriyetimizin kurulduğu Tarihten bu güne kadar 85 yıl geçmiş.Bizler hala,Pardon bizler değil,Seçilenlerin kafalarındaki karışıklık.Bu gün hala Laikliğin tanımı ve sözde aydınlarımızın ikinci Cumhuriyet safsatalarıyla oyalanıp duruyoruz.Esasında Vatanımızda çözüm bekleyen o kadar büyük sorunlar varken,Bugün Türban sorunu,Laikliğin tanımı,İnsanlar mı laik? Devlet mi laik ? sorusunu birbirlerine sorup duruyorlar.Bunlar safsatadan başka bir şey değil. Şöyle geriye dönüp Tarihimize bakacak olursak,Bu işlerin Lozan Antlaşmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından neticeye bağlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçtiği görülmektedir.Bunları değiştirmek Anayasayla oynamak doğru bir şey değil kanaatindeyim.Türkiyede Cumhuriyet ,Yurttaşların Seçme ve Seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir.Ulus Temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla Ülkenin Yönetilmesidir.Cumhuriyet Yönetiminde söz Ulusundur.Cumhuriyeti korumak,Kollamak ,Yaşatmak her yurttaşın ödevidir.Cumhuriyetle elde ettiklerimize sıkıca sarilalım,ve onu aşağıda yazdıklarımla bir kere daha hatırlayalım.
Cumhuriyet yeniden dirilişin simgesidir.
Cumhuriyet çağdışılıktan kurtuluştur.
Cumhuriyet Türk Ulusunun doğasına ve geleneklerine en uygun yönetim biçimidir.
Cumhuriyet korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır.
Cumhuriyet Bilgisizliğe,Bağnazlığa,Yobazlığa,Yoksulluğa,Çaresizliğe karşı verilen savaşımın adıdır.
Cumhuriyet Türk Ulusunun özlediği,inandığı değerlerin toplumsal dinamiklerin bütünüdür.
Cumhuriyet Bağımsızlığından ödün vermeyen ,Dayatmalara boyun eğmeyen,Mustafa Kemal öncülüğünde Yurduna ve Egemenliğine sahip çıkan,onun ilke ve Devrimlerini gönülden benimseyen Ulusumuzun bir yansımasıdır.
Cumhuriyet Ulusal onurumuzun Bayraklaşan simgesi,Büyük Türk Devriminin adıdır.
Cumhuriyet Ümmetçilik yerine Ulusçuluğu,Kulluk yerine Yurttaşlığı,Kişi iktidarı yerine,Ulus isteğini,Bağnazlık yerine, Çağdaşlığı isteyenlerin kurduğu bir rejimdir.
Cumhuriyet Laiklik ilkesini benimseyen,Din ve Dünya işlerini ayırarak toplumu ve Devleti Çağdaş bir kimliğe kavuşturan özgürlükleri ve Demokrasiyi güvenceye alandır.
Cumhuriyet Çağdaş Yurttaş,Çağdaş Toplum,Çağdaş Devlet Ülküsüne ulaşmasını sağlıyacak yapılanmaların özenle yaşama geçirilmesidir.
Cumhuriyet Güç toplama,Egemenlik kurma,Bireyi kendi yanlışlarına ortak etme,Yurttaşlık duygusundan uzaklaştırma,Hurafelere dayanan ,Dinin gerekleriyle örtüşmeyen simgesel kuralları ortaya koyma gibi çalışmalar yürütülmesini kabul etmeyendir.Cumhuriyet toplumu gerecek, inanan,inanmıyan ayrımından dinin kötüye kullanılmasına neden olacaktutum ve davranışlardan kaçınmaktır.
Cumhuriyet Toplumun tüm kesimlerinin ,yöneteni ve yönetileniyle herkesin sorumluluklarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerine getirmesini sağlıyabilecek bir amaçtır.
Cumhuriyet Mustafa Kemalin İlke ve Devrimlerini özümsemiş hak ve sorumluluklarının bilincinde olan üretken ve çağın gerektirdiği beceri ve bilgilerle donatılmış,Demokrasiden ödün vermeyen sağlam değer yargılarını benimseyen bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
Cumhuriyet Türk devrimine yönelebilecek tehditlere karşı herzaman ve herdönemde dikkatli ve uyanık olunması zorunluğudur.


Cumhuriyet Kadının erkekle eşit duruma gelmesini toplumsal ve Kamusal yaşamda hakettiği yeri almasını sağlayandır.
Cumhuriyet Vatandaşların tümünü eşit haklara sahip kılıp,sevgiyle kucaklayandır.
Cumhuriyet Mustafa Kemalin izinde yürümeye ve onu yaşatmaya ant içmiş,İlke ve Devrimlerini,Çağdaş yaşamı gönülden benimsemiş,ilke ve inkilaplarının sağladığı kazanımların bilincinde olan Türkiyenin,Aydınlık ve Mutlu yarınlara ulaşması konusunda en büyük güvencesidir.
Cumhuriyetimizin 85 yılı Kutlu Olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Mehaz / Ben Bildiriyorum.
Milliyet Blog.


Hiç yorum yok: