30 Ocak 2013 Çarşamba

Heykel


Taş,Tunç,Ağaç,Kil, Alçı v s. gibi çeşitli gereçlerden yapılan üç boyutlu eser. Heykelcilikte kullanılan gereçler ikiye ayrılır.Tahta,Alçı ve Mermer gibi sert  gereçler birinci guruba,Balmumu,Tebeşir ve tunç gibi yumuşakca kolay biçimlendirilebilen maddeler ikinci gurubu meydana getirirler.


Eski Mısırlılar Heykele en az bir mimarlık eseri kadar önem v erirlerdi. Yunanlılar ise Heykel yapımında bakanın üzerinde uyandıracağı görel etkiyi gözönünde tutarlardı. Heykelin yapacağı psikolojik etkiyi ilk düşünenler ise Romalılar olmuşlardır. Bu Ulusların dışında kalan ve Avrupalıların Barbar diye adlandırdıkları bütün diğer kavimlerin Heykellerinde  egemen öğe duygululuktu. Sanayi devriminden sonra XIX Yüzyılda heykel yapımında dökme ve demir kullanılmaya başlanmıştır.


Taş Heykel yapımında ilk aşama yuymuşak bir maddeyle ve genellikle kireçle örnek çıkarılması işidir. Bununla birlikte doğrudan doğruya Mermer üzerinde  çalışmaya başlayan sanatcılar da vardır. Bunların en ünlüsü Michelangelo (1475-1564) dur. Doğrudan doğruya mermer üzerinde çalışma büyük bir kendine güven istediği gibi örnekli çalışma yönteminden de çok değişiktir. Örnek canlı olabildiği gibi alçı taşından da yapılabilir. Örnek üzerinde bazı noktalar ölçek noktası olarak bellenir.


Ölçek noktalarından işlenecek mermer kütlesine çeşitliyöntemlerle geçilebilir.Mermer geçildikten sonra kalem ve çekiçle taslak yapımına girişilir.Sonra ağır bir çekiçle fazlalıklar düşürülür. Bunu çelik rende çalışması izler.çelik rende yerine delgide kullanılabilir. Son aşamada ise parlatma işlemi yapılır.Bu işlem çok ince çelik rendeler ponza taşıyla yada kumla olur.Tahta Heykel de aşağı yukarı mermer heykel gibi yapılır.Ancak yontma araçları başkadır.Eskiden tahta heykeller çoğunlukla renkli yapılırdı.


Tunç Heykel iki ayrı yöntemle yapılmaktadır.Döküm yöntemi ve ayrı parçalar yöntemi. Döküm yöntemi eski çağdan beri çok az değişikliğe uğramıştır.Kullanılan gereçten elden geldiği kadar çok yararlanmak ve heykelin elden geldiği kadar hafif olmasını sağlamak için tunç ta bakası her yanı birbirinin aynı duruma getirilir. Ateş toprağından bir kalıp yapılır,bunun üzerine balmumu kaplanır,Balmumunun üzerinede bir kat toprak çekilip uygun sıcaklıkta fırınlanır.Sıcakta mum eriyip akar,bıraktığı boşluğa tunç akıtılır.


Aztek uygarlığının gökle yerin birleşmesinin simgesi olan tanrı Quetzalcoat (Kanatlı yılan) ın heykeli tek parça halinde bir bazalt kayasından yapılmış olan 130 x 190 cm. boyutundaki bu heykel Meksika Antropoloji Müzesindedir.

Hiç yorum yok: