11 Şubat 2013 Pazartesi

Hint Sanatı


Hindistan topraklarının çok eski ve zengin olan sanat geçmişi birkaç döneme ayrılır.
a)Tarih başlangıç dönemi. Bülücistan vadilerinde yapılan kazılarda bulunan köy duvarı kalıntıları M.Ö.4000 Yıllarında bu bölgede toprağa bağlı bir uygarlığın gelişmiş olduğunu göstermektedir.
b) İkinci dönem M.Ö.3000 Yıllarında gelişmeğe başladığı anlaşılan bu uygarlık dönemi İndüs vadisinde yapılan kazılarda dolayları surlarla çevrili şehir kalıntıları bulunmasıyla ortaya çıkarılmıştır.


c) Veda dönemi M.Ö.1500-600 Yılları arasında yeralan bu dönem Hindistan'da Ari uygarlığının ilk basamağı olarak kabul edilmektedir.
d) İran Ahamenit uygarlığı etkisi dönemi.İskenderin İran-Hindistan seferiyle bu etkiye birde Yunan uygarlığı etkisi eklenmiştir.
e) Maurya öncesi dönem.M.Ö.VI-III Yüzyıllar arasında yer alan bu dönemde Hindistan'da çeşitli uygarlıkların bir arada yaşadığı görülmektedir.


f) Maurya dönemi M.Ö.III-II Yüzyıllar arasında yer alan bu dönemde Mimarlıkta Budist tapınakları yapımı önemliydi.Heykeldeyse Maurya dönemi oymaları bugünün estetik ölçüleriyle bile olgun sayılabilecek bir düzeydedir.Bu dönem resminden pek az kalmıştır.
g) Kusana dönemi.M.S.I-III Yüzyıllara rastlıyan bu dönemde iki ayrı sanat akımı egemendir. Bunlardan Gandhara akımında Budist diniyle Yunan sanatının  birleştiği Mathura akımında ise İndus ve Ganj bölgelerinin yerel sanatlarının yansıdığı görülmektedir.
h) Amaravati üslubu II-IV Yüzyıllar arasında egemen olan bu uslup zaman bakımından Kusana dönemine girmektedir. Dekkan'da Krişna ırmağı bölgersinde doğmuştur.


 i) Gupta ve Gupta sonrası dönemi IV-VIIIYüzyıllar arasını kapsıyan bu dönemdeki yapılarda Budizm ve Brahmanizmin ortak etkileri görülmektedir.Bu dönemde yapılan büyük tapınak ve manastırlarla dinsel yapıda klasik sayılabilecek bir üsluba varılmıştır.İç süslemenin,oymaların ve kabartmaların sadeleştiği bu dönemin son eserinin Nepal,Tibet,Birmanya ve genellikle bütün güneydoğu Asya sanatları üzerindeki etkisi büyük olmuştur. j) Hint-İslam uygarlık dönemi VIII-XVI Yüzyıllar arasında yer alır.Hindistanda İslamlığın yayılması Hint sanatında derin bir sarsıntı meydana getirmiş,büyük  bir değişiklik yaratmıştır.


Tektanrılı bir din olan Islamiyetlene  Hindistan'ın geleneksel dinlerinin karma simgeciliği nede tanrısallığı değişik biçimlerde gösteren gelenekleri bağdaşabilmiştir.Birçok tapınak Camiye çevrilmiş böylece hem İslam hemde Hindu sanatlarının ögelerini taşıyan deşişik bir üslup doğmuştur.
k) Moğol sanatı dönemi.1527-1856 yılları arasında yer aldığı kabul edilin bu dönemde Mimarlıkta İran geleneğinin etkisi büyük olmuştur.
l) İngiliz egemenliği dönemi XVIII.Yüzyılda Hindistanın İngiliz egemenliğine girmesinden Cumhuriyetin ilan edildiği 1948 yılına kadar süren bu dönemde İngilizlerin halkın gelenekleri üzerinde büyük etkisi olmuştur.


Sanat alanında büyük eserler yaratılmaz olmuş Hint sanatı olarak küçük el işlerinden başka birşey kalmamıştır.Bağımsızlığın elde edilmesinden sonraki yıllarda eski Hint sanat geleneklerinin canlandırılması yönünde büyük çabalar harcanmaya başlanmıştır.XVII Yüzyıl eserlereinden olan tahta (Dört kollu Vişnu) Heykeli, Vişnu,Brahma ve sivay'la birlikte Hindu dininin üçlüsünü meydana getirir. Bu heykel Trivandrum'daki Gouvernment Museum'dadır.

Hiç yorum yok: