6 Mart 2007 Salı

Resim Hakkında II

Bugün bütün dünyada bizim kullandığımızdan başka alfabeler olduğu gibi geçmiştede pek çok alfabe kullanılmıştır.Örneğin arapların ve rusların kullandıkları alfabeler latin alfabesinden çok değişiktir.Bununla birlıkte uzmanların çoğu bütün çağdaş alfabelerin bundan 35000 yıl kadar önce doğu akdeniz kıyılarında kullanılan kuzey sami kökenli tek bir özgün alfabeden doğduğunu ileri sürerler.Kuzey sami alfabesinin ise eski mısır yazısının gelişmesiyle ortaya çıktığı sanılmaktadır.Mısırlıların her biri biir tek harfin ya da tek harfli bir sözcüğün yerini tutan 24 işaretten oluşmuş bir yazı sistemleri vardı.Resimyazı ile düşünce yazısının karışımı olan bu sistem hiyeroglif adıyla bilinir ve tek tek harfleri karşıladığı için gerçek bir alfabe sayılabilir.İO.1500-1000 yılları arasında kuzey sami alfabesi kenan,arami,güney sami ve yunan olmak üzere 4 kola ayrılmıştı.Bu gün Türkiyede ve birçok ülkede kullanılan latin alfabesinin kökeni yunan alfabesidir.Örneğin romalıların kullandığı ilk latin alfabesinde yalnızca 21 harfvardı.çağdaş türk ingiliz yada fransız dillerindeki değişik sesleri karşılıyabilmekiçin bazı harflerden 2-3 ayrı harf doğmuştur.bu nedenle aynı kökenden gelen ıngiliz ve fransız alfabelerinde 26 türk alfabesinde ise 29 harf vardır.tabidir ki alfabeninbulunması şekilleri tanıtırken harf denen şekıllerin bulunmasiyle edebıyat çağlar atladıkça çok önemli bir akım olarak insanların takdirlerine mazhar olmuştu.

Hiç yorum yok: