20 Mart 2007 Salı

Resim Hakkında V

Ben karakalem resimlerime pastel tatbik ederek karakalem-pastel şeklini vererek değişik bir olgu yaratmış oldum.Resim yapmak insanı rahata erdiren bir husus olduğundan herkese tavsiye etmeyi kendime bir borç sayarım.grafiğin de resimde önemi olduğundan buna da bir nebze değinelim.Grafik bazı bilgilerin kolayca görülmesi ve anlaşılması için çizimlerle gösterilmesidir.Matematikteki tanımıyla grafik bir büyüklüğün ya da niceliğin başka bir büyüklüğe bağlı olarak nasıl değiştiğini göstermeye yarar. Bu nedenlerle değişken büyüklükler arasındaki bağıntıları yani fonksiyonları incelemek için özellıkle diferansiyel ve integral hesap ile trigonometride çok sık baş vurulan bir yöntemdir.Matematikçilerin kullandığı değişik türde grafik örneklerinden bir bölümü matematik maddesinde anlatılmıştır.Daha çok bilgi edinmek için diferansiyel ve integreal hesap fonksiyon ve tirigonometreye bakmak lazımdır.
SANAT- rus mimarlığının en çarpıcı örnekleri 17 yüzyıla kadar ülkenin en önemli
yapıları olan kiliselerde görülebilir.Ilk kiliseler ahşaptı,bu ahşap kiliselerin kare
zeminleri çadıra benzer görünümleri ve sağlam kubbeleri sonradan bazı taş kiliselerde de
kullanıldı.Novogorad da bu kiliselerden çok güzel örnekler vardır.Moskova da ki çok
kubbeli pokrovski katedrali dünyaca ünlüdür.
15.Yüzyıl dinsel resimleri ve ikonaları rus resim sanatının özgün örnekleridir.I.Petronun
(Büyük Petro) Rusyayı batılaştırma çabaları ruslara özgü bu sanat dalının yok olmasına
neden oldu.Daha sonraki ressamların büyük çoğunluğu farklı uslupları benimseyerek batı
avrupa ülkelerindeki sanat akımlarını izlediler.Bizde ise türk resim ve heykel sanatı,resim
sanatı iki boyutlu bir yüzey üstüne uygulanan çizgi ve boyalarla estetik değerlerin yaratılması
bu yolla da duygu ve düşüncelerin iletilmesi demektir.Cumhuriyetin kurulmasından
sonra da resim alanındaki çalışmalar desteklendi.Sanayi-i nefise mektebi 1928 de güzel sanatlar akademisine dönüştürüldü.
Batı ülkelerinden öğretmenlerin getirilmesi türk öğrencilerinin avrupaya gönderilmeleri bu dönemde de sürdü.Cumhuriyetin ilk yıllarında güzel sanatlar akademisini bitiren ressamlar arasında Şeref Akdik,Refik Ekipman,Mahmut Fehmi Cüda,Ali Avni Çelebi,Zeki Kocamemi,Turgut Zaim gibi sanatçılar bulunmaktadır.Türk resim sanatındaki
son önemli gelişme 1970 lerin ortasından beri yaşanmakta olan canlı alışveriş ortamıdır.
Sanatçıların çoğalması yapıtların izleyiciye sunulması sorunu o zamana kadar devletin ya da
yerel yönetimlerin ve bankaların sergi salonları aracılığıyla sağlanıyordu.Buna özel galerilerin
de katılmasıyla sergileme olayları arttı.Eskiden yalnız büyük kentlerde bulunan
sergi salonları yaygınlaşarak başka kentlerde de açılmaya başlandı.1980 de Ankara devlet resim ve heykel müzesi açılarak bir çok değerli sanatçılar adlarını duyurmuşlardır.Resim ve yazı
hakkında bu kadar hasbıhalden sonra bulunduğumuz İstanbul kentini size şarkılarla şiirlerle
tanıtmak isterim...

Hiç yorum yok: