18 Temmuz 2007 Çarşamba

Şehremini Rıdvan Paşa ve İstanbul'a Verdiği Hizmetler

Osmanlı tarihine yön veren meşhur Paşalardan geçilmezdi.O paşalar Devleti yönetirdi.En büyük özellikleri Padişah II. Abdülhamid e olan sadakatlarıydı.Bu sadakatları karşısında Padişah onlara servet bağışlardı. Üsküdar semti Bedirhan Aşiretinin Prenslerinden Kürt Ali Şamil Paşaya verilmişti.Onun düşmanı da İstanbul un o zamanki Şehremini yani Belediye Başkanı Rıdvan Paşa idi.Rıdvan Paşa Ali Şamil Paşanın kardeşine ait köşkün önündeki yolu asfaltlamadığı için aralarında başlayan düşmanlık sonunda Şişli de ıki gurubun adamları çatışmış,bu çatışmada Şamil Paşanın yeğeni vurularak ölmüştü.Oda yeğeninin intikamını almak için Belediye Başkanıyla oğlunu Göztepe Tren İstasyonu çıkışında bugün Rıdvan Paşa adını taşıyan sokağın başında kürt Silahşorlara vurdurarak öldürmüştü.Belediye Başkanının öldürülmesine çok kızan Abdülhamit bu olayın ertesinde Bedirhan Aşiretinin İstanbuldaki bütün üyeleri kadın erkek ayırımı yapılmadan sürgüne gönderilmişti.


Rıdvan Paşa iyi bir Belediye Başkanıydı.Çalışkandı, Bir oğlu birde kızı vardı.Fakat bu iki evladı da onu hüsrana uğratmışlardı.Rıdvan Paşanın kızı bir Çerkezi seviyordu.Kocası ve bir çocuğu olmasına rağmen bu genç adamla birlikte kaçtı.Sonraları İstanbul a dönen kızını evine kabul etmedi.Bu bir baba için çok acı bir şey,Zaten oğlu Reşat Bey yüzünden mutsuzdu.Şimdi kızı yüzünden de mutsuz oluyordu.Rıdvan Paşa büyük bir adam olmak için çalıştı.Sadece kendisi için vardı.Çocuklarının eğıtimini ihmal etti. İşte sonucu büyük bır hüsran.Oğlu tiyatroya meraklıydı.Oğlunun tiyatroyla uğraşmasını istemiyen,İstanbul Belediye Başkanı Türkçe oyun oynanmasını yasak etti.Yalnız yabancı topluluklara ve Karagöz,ve Meddah gösterilerine
izin verdi.Topluluklar çaresizlik içerisinde İstanbul dışına dağıldılar.Meşhur Kel Hasan Topluluğu Manastıra, Edirneye oradan Selanik e gitmişti.1906 Rıdvan Paşa öldürülünce yerine Bursa Valisi Reşit Paşa geldi. Ve Tiyatrolar yeniden açıldı.Özellikle Mınakyan Topluluğu Temsillere başladı.Ayni yıl Ahmet Fehim Efendi Osmanlı Tiyatrosu adıyla bir topluluk kurdu.


Santa Marya Draperis Kilisesi gelip geçenler pek farkında değillerdir.Ama kilisenin İstiklal Caddesi üzerinde 3 kemerli kirişin sağdaki kemerin üzerinde mermer plakaya yazili bir kitabe meraklıların dikkatini çeker.Burada Osmanlı Padişahının ve bir İstanbul Belediye Başkanının adı yazılıdır.Peki kimdir bunlar,Kilisenin yapımına izin veren Padişah Sultan II Abdülhamittir.Kilisenin yapımında yardımları dokunan İstanbul Şehremini yani Belediye Başkanı ise sonradan Bedirhaniler tarafından düzenlenen bir suikastte öldürülecek olan Rıdvan Paşa dır.
Lübnanlı bir Hrıstiyan olan Said Naum Duhani hatıralarında Santa Maria Kilisesinin yeryüzünde
kapısının üzerinde bir Padişah Halifenin adının yazıldığı Vatikana bağlı tek kilise olduğu belirtilir.


İstanbul un Anadolu yakasında ilk Gazhane 1864 yılında Beylerbeyi Sarayının onarılıp yeniden
kullanılmaya başlamasıyla açılmıştır.21 Nisan 1865 tarihinde Beylerbeyi Sarayının aydınlatılması için Kuzguncuk ta bir Gazhane tesis edilmiştir.Zaman geçtikçe yetersiz kalan Kuzguncuk Gazhanesi yerini 1891 yılında Kadıköy Hasanpaşa da tesis edilen Kadıköy Gazhanesine bırakmıştır.18 Temmuz 1891 Tarihinde inşaası bitirilip,hizmete açılmıştır.İşletme hakkı Mukavele ve şartnamenin onayı ile Fransızlara verilmiş olup,Parisli Demir Fabrikatörü Mösyö Şarl Jörü adına Mühendis Anatoli Barcih ile Şehremini İsmail Rıdvan Paşa arasında imzalanmıştır.İşletme hakkı 50 yıllığına verilmiş olup, Kadıköy Gazhanesini işleten Üsküdar-Kadıköy Gaz Şirketi 1924 yılında Cumhuriyet Hükümeti ile ek bir anlaşma yaparak,işletme hakkını devam ettirmiştir. 21 Temmuz 1945 te İETT ye bağlanarak işletmeye devam etmiş ve 1993 yılında diğer Gazhanelerle birlikte işletme kapatılmıştır.Benden aktarması Hepinize Mutlu,Entrikasız güzel günler dilerim.

Hiç yorum yok: