18 Temmuz 2007 Çarşamba

Cemil Topuzlu Paşa (İstanbul Şehremaneti)

İstanbul'un Efsanevi Belediye Başkanlarından.( 1868 - 1958 ) Türkiyenin Modern Cerrahinin
Kurucusu Hekim - ve Yönetici.1880 de Şam Askeri Rüştiyesini 1886 da Mektebi Tıbbiye-i Şahaneyi bitirdi.1888 de Cerrahi Uzmanlığıni için Fransa ya gönderildi. Üç yıl Pariste St Louis Hastahanesinde Asistan olarak çalıştı.1890 da İstanbul a döndü.ve Haydarpaşa Askeri Hastahanesinin Hariciye Bölümü Şefliğine atandı.Ertesi yıl Mektebi Tıbbiye-i Şahanede Müderris Yardımcısı olarak ders vermeye başladı.1894 te Müderris oldu.Zeynep Kamil Hastahanesini yeniden düzenledi.ve ilk özel Hastahane olarak hizmeteaçtı.Şişli Efdal Hastahanesinde çalıştı. II nci abdülhamidin Saray Cerrahlığını yaptı.1894 te Profesörlüğü sırasında Abdülhamidin Oğullarından birini bir operasyonla kurtarınca Abdülhamit kendisine
Mareşal rütbesi verdi.II nci Meşrutiyetin ( 1908 ) ilanından sonra çıkarılan bir yasayla rütbesi Miralaylığa indirilince Askerlikten ayrıldı.
Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile Mektebi Tıbbiye-i Mülkiyenin birleştirilerek 1909-1910 da Tıp
Fakültesi adı altında öğretime geçmesini sağladı.Kendisi de bu Fakültenin başına getirildi.Fakültenin Rumeli yakasına taşınmasına karşı çıkarak görevinden ayrıldı.1912 de İsatanbul Şehremini ( Belediye Başkanı ) seçildi.Birinci Dünya savaşı yıllarını Cenevre de geçirdi.İstanbul a döndükten sonra Mayıs 1919 da ikinci kez İstanbul Şehremini seçildi.Ertesi
yıl görevinden ayrıldıktan sonra bir süre Damat Ferit Paşa Kabinesinde Bayındırlık Nazırlığında bulundu.Daha sonra hakkında kovuşturma açılacağını öğrenince Fransa ya gitti.1924 te Türkiye ye döndükten sonra resmi görev almadı.ve yalnız mesleği ile ilgili çalışmalar yaptı.
İstanbul un gelmiş geçmiş en önemli Belediye Başkanlarından olan Operatör Cemil Topuzlu
Paşa 1914 yılında halkın temiz hava alabileceği genişl bir mekan aramış,ve Topkapı Sarayı nın
arka tarafındaki boş araziyi bugünün Gülhane Parkı haline getirmişti.Yaklaşık üç yıl süren idareciliği sırasında Şehir hayatıyla ilgili olarak yaptığı yeni düzenlemelerle tarihe geçmiştir.Sadrazam Ahmet Muhtar Paşa 1912 de Cemil Paşayı İstanbul un Şehreminliğine getirdiğini
şöyle anlatır; Cemil Paşa aslında Askeri doktordu.Sadrazam Paşanın ,Çiftehavuzlardaki Heykelli köşküne hayran olmuş,evini böyle süsleyen bir adam şehri de güzelleştirir diye düşünerek,Belediye Başkanı yapmıştı.Paşa hatıralarında Ahmet Muhtar Paşanın kendisini Belediye Başkanlığına getirirken Birkaç ay önce Göztepe-Feneryolu tarafında geziniyordum.Çiftehavuzlardaki köşkünü o zamana kadar görmemiştim.Binanın Mimari tarzıyla bahçenin tanzim şekli o kadar dikkatimi çekti ki bu Avrupai köşk kimin diye meraklandım,senin olduğunu söylediler,o zaman düşündüm ki evinin içinde ve dışında küçücük bir avrupa yaratan adamı Belediye Başkanı yaparsam İstanbul u imar eder işte Sadrazam olur olmaz seni bu makama getirmeyi bu yüzden düşündüm.dediğini anlatır.Cemil Topuzlu nun birçok incelemesinin yanısıra Cumhuriyet öncesi döneminde yayınlanmış
Fenni Cerrahide his,Şeririyatı Hariciye adlı yapıtları vardır.Milli Edebiyat döneminin Tiyatro alanında sözü edilebilecek en önemli olayı Darülbedayinin kurulmasıdır. ( 1914 ) İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlunun girişimiyle ve Paristeki Odeon Tiyatrosu Müdürü Pierre Antoine nin çağrılmasıyla Darulbedayi-i Osmani kurulmuş yerli ve yabancı yazarların oyunları sahneye konmuş,Tiyatro oyuncusu yetiştirilmesine önem verilmiş,Sahnelerde yerli yazarların yapıtlarına öncelik tanınmıştı.


İşte Dostlar Cemil Topuzlu Paşanın biyografisi burada son bulurken,İstanbul a emeği geçmiş,
her faniyi rahmetle anıyor,ve bu güzel kent te yaşam devam ediyor.Şen ve esen kalın.

1 yorum:

kalafatt dedi ki...

her gün pendige gitmek için kullandıgım cemil topuzlu caddesinin gerçek yaşamsalı bu demek...sayenizde yine birşeyler daha ögrendim ama bu paylaşımınızda en merak ettiğim bahsi geçen köşkün güzelliği peki hala bu köşk saglammı ?