18 Temmuz 2007 Çarşamba

Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

Cumhuriyet kurulmadan önce Türk Kadınının aydınlanmasına ışık tutan birkaç okuldan biri olan Erenköy Kız Lisesi Kadıköyün en köklü Kız Lisesinin kuruluş tarihi 1911 yılıdır. O Yıl Numune Mektebi adıyla Rıdvan Paşa köşkünde açılan okul 1916 yılında Erenköy İnas Sultanisi yani kız lisesi olarak öğrenime başlamıştır.Erenköy,Çamlıca,ve Kandillinin birer kız lisesine dönüşmesinden sonra,Erenköy Mektep Binası son sahibi olan Mabeyinci Faik Beyden 7500 altına satın alınarak Maarife verilir.Mabeyinci Faik Bey Tütüncü Mehmet Halis Beyin ortağı olup,Türkiyenin ilk arsa ve bina spekülatörlerindendir.Herneyse sadede gelecek olursak,yatakhane binası olan Topcu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından son sahibi 5 nci Murat'ın kızlarından Hatice Sultan dan satın alınarak, Okulun yatılı kısmı genişletilmiştir. Yazımın sonunda Hatice Sultanın hazin hikayesine de değineceğim. 1945 yılının 22 Şubat gecesi binanın yanması üzerine çok dağınık bir alan içinde öğretime devam edenLise 1954-55 yılında şimdiki binasında öğrenime başladı.


Şimdi gelelim Hatice Sultanın yaşam hikayesine: Babası 5 ci Murat Abdülmecidin Şevkefza ValideSultan isimli, eşinden 1840 yılında doğdu.Amcası Abdülaziz tahta çıkınca Veliahd ilan edildi.Padişahın Mısır ve Avrupa gezilerine katıldı.Rus Elçisinin etkisi altında kalmakla suçlanan Mahmut Paşaya karşı Medrese öğrencilerinin ayaklanmaları sonucunda çıkan karışıklıklarda Abdülaziz in tahtan indirilmesi üzerine ,Padişah ilan edildi.

Ancak Abdülazizin tahttan indirilmesi sırasındaki olaylardan ve tahta çıkışından sonra Devlet ileri gelenlerinin Meşrutiyetrin ilanı konusunda birbirlerine düşmelerinden sinirleri ciddi biçimde bozuldu. Viyana dan getirilen,Profesör Leidesdorf un iyileşmesi için 3 ay Viyanadaki Kliniğinde tedavi görmesi gerektiğini bildirmesi üzerine 31 Ağustos 1876 da yani tahta çıktığından 93 gün sonra tahttan indirilerek yerine Mithat Paşaya Meşrutiyeti ilan edeceği konusunda söz vermiş olan II Abdülhamit tahta geçirildi.
Çırağan Sarayına gönderilen 5 ci Murat bir süre sonra iyileştiysede ,Ali Süavi ile Dostlarının onu yeniden tahta çıkarma girişimlerinden ( Çırağan Olayı ) ötürü ölümüne kadar sıkı bir gözaltında yaşadı.Ama dışarı çıkma dışında her isteği yerine getirildi.Şeker Hastalığından ölünce Yenicami Türbesindeki kabrine gömüldü. ( Çırağan Olayına ) da değinecek olursak , II Abdülhamidin yerine 5 ci Murat ı yeniden tahta çıkarmak için Ali Süavi Önderliğinde Çırağan Sarayına yapılan baskın ( 20 Mayıs 1878 ) Ruslara ödün verilmesine ve Ayastafanos Antlaşmasına karşı çıkan Ali Süavi 1877-1878 Rus savaşı yüzünden yurtlarından olmuş,göçmenlerden oluşan silahlandırılmış,bir topluluğu mavnalara bindirerek Çırağan Sarayı önüne çıktı. 5 ci Muratı gözetim altında tutulduğu özel Dairesinden çıkardığı sırada Saray,Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa tarafından kuşatıldı.Ali Süavi ve Saldırganların çoğu olay yerinde öldürüldü.Bir bölümü de Divanı harbe verilerek cezalandırıldı.

Devrik Hükümdar Ailesi ve çocuklarıyla beraber Çırağanda çile doldururken senelerle beraber
Kızlarının evlilik çağı da geçiyordu.ve 5 ci Murat ın Büyük kızı yazımızda adı geçen Hatice Sultan Amcası Abdülhamid e yaşadığı zindandan kurtulabilmek için koca olarak bir Haremağasına bile rıza göstereceği yolunda haberler yolladı.Bu haberler karşısında yumuşayan II Abdülhamit zaten hiçbir zaman kardeşinin kızı Haticeyi öz kızından ayırmamış,beraber büyütmüştür.Sultan II Abdülhamit kızını evlendirirken yeğeni Haticeyi de istediği biriyle başgöz etmek arzusundadır.


Bu iki kuzen sultan,Sultan Abdülhamidin onlar için boğazda birbirine benzer şekilde inşa ettirdiği Saraylarında Dünyaevine girerler.Kuzenlerin Erkek yada kız olsun birbirlerini görme hakları vardır.Zaten bahçe komşusudurlar.Yeni Evliler adeta birlikte yaşar gibidirler.Hep siyahlar giyen Hatice Sultan Çocukluğundan beri Babasının intikamını almak için Amcasını canevinden vurma hayallerikurarmış. Güzelliğini kullanarak kuzeninin kocasını kendine aşık eder,çılgına dönen aşığına ' sen karını zehirle,bende kocamı zehirliyeyim diye öneri getirerek ancak o zaman kendisiyle evleneceği vaadinde bulunur,yavaş,yavaş zehirlenen sultan hiçbir Doktor anlayamadan ölüp gider.Neden sonra Hatice nin Sevgilisine yazdığı bir mektup,Saraydaki Muhabirler tarafından bulunmuş,ve Yıldız Sarayındaki Padişaha ulaştırılmıştır.Sultan II Abdülhamit hemen yeğenini çağırıp,sevdiklerine veda etmesini söylemiş O gün Hatice Sultan en güzel arabasını hazırlatmasını Haremağasından isteyip,Amcasının Sarayının yolunu tutmuş.Muhteşem bir şekilde giyinmiş,ve süslenmiştir.Okorkunç kapılardan geçen Hatice
Sultan ın oradan bir daha çıktığını kimseler görmemiş,Ama hiç kimsede bu olayı ağzına almaya cesaret bile edememiş,İşte Saray Entrikalarının hazin sonu böyle noktalanmış.İşte sevgili Dostlar gene ayrılık vakti geldi.Size Göztepe de köşkleri bulunan ve oturduklarını da
tahmin ettiğim iki Renkli kişiliği sizlere anlattım.Eksiğimiz,Noksanımız varsa suçumuz affola bir daha ki Sohbetimize kadar şen ve esen kalınız.

Mehaz = Pierre Loti ' nin Türk Kadınına Bakışı Notları.

Hiç yorum yok: