3 Şubat 2008 Pazar

Gazi Mustafa Kemal'in Dehası : Kurtuluş Savaşı Destanı (Bölüm 4)

KARS ANTLAŞMASI ( 13 Ekim 1921 ) : TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusyaya bağlı Azerbaycan ,Gürcistan,ve Ermenistan cumhuriyetleri arasında imzalandı.Moskova Antlaşması ile kabul edilen sınır tekrarlandı.Böylece Doğu sınırımız kesinleşmiş oldu.
ANKARA ANTLAŞMASI ( 20 Ekim 1921 ) : TBMM Hükümeti ile Fransa arasında imzalanmıştır. Fransa yeni Türk Devletini resmen tanıdı.Hatay dışında Güney sınırımız çizilmiş oldu.( Hatay da özel bir yönetim kuruldu )BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESİ : (26-30 Ağustos 1922)
Sakarya savaşında yenilen Yunanlılar işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için savunmaya geçtiler.Türk Ordusunun amacı Düşmanı Anadoludan söküp atmaktı.Bunun için 6 ay süren bir hazırlık devresi geçirdiler.26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Mustafa Kemal İsmet ve Fevzi Paşa taarruzu yönetmek için Kocatepede bulunuyorlardı.26Ağustosta Muharebeyi doğrudan Mustafa Kemal yönetti. Bu savaş tarihimize Başkumandanlık Meydan Savaşı olarak geçti.Dumlupınarda düşman yenilgiye uğratıldı. 1 Eylül sabahı Mustafa Kemal Paşa Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri emrini verdi. Yunan Başkomutanı Trikopis esir edildi.Türk Orduları 9Eylül 1922 de İzmire girdi.Büyük Selçuklu sultanı Alparslan Malazgirt Zaferiyle Anadolunun kapılarını Türklere açmış, Türk Selçuklu sultanı 2 nci kılıçarslan Miryakefalon zaferiyle AnadolununTürk vatanı olduğunu belgelemiş, Başkumandanlık Muharebesi ise Anadolunun sonsuza dek Türk vatanı olarak kalacağını ispat etmiştir.


MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 Ekim 1922) : Batı Anadolunun kurtarılmasından sonra sıra doğu trakya ve Boğazlara gelmiştir.Türk Orduları İstanbul ve Çanakkale üzerine yürümeleri karşısında İtilaf Devletleri telaşa kapıldılar, İngiltere Boğazlar ve İstanbul u savunmak istediyse de Fransa ve İtalyadan gerekli desteği görmedi.Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca Ateşkes görüşmeleler rini kabul ettiler.Türkiye, İngiltere Fransa,İtalya katıldılar.Yunanlılar Mudanya açıklarında gemide beklediler.Türkiyeyi Batı cephesi Komutanı İsmet Paşa temsil etmiştir.


MADDELERİ :
1- Doğu Trakya Meriç ırmağının sol kıyısına kadar onbeş gün içinde Yunan Ordusu tarafından boşaltılacak.
2 -Doğu Trakya boşaltıldıktan sonra 30 gün içinde TBMM Hükümetine teslim edilecek .
3- TBMM Hükümetine baış antlaşmasının imzalanmasına kadar Doğu Trakyada 8ooo Jandarma bulundurulacak.
4- İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümetine bırakılacak.İtilaf Devletleri kuvvetleri barışın imzalanmasına kadar İstanbulda kalacaktı.
ÖNEMİ = Türklerin Askeri zaferini tamamlayan siyasi bir zaferdir.Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale gelmiştir.Boğazlar İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.Misak-ı Millide belirtilen sınırlara kavuşulduLOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE ÖNEMİ : (24 Temmuz 1923)
Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra barış esaslarını görüşmek üzere Lozan Konferansı toplandı.( 20 Kasım 1922 ) Konferansa Türkiye,İngiltere,Fransa,İtalya,Japonya,Yunanistan,Romanya,Yugoslavya katıldı.Boğazlar görüşülürken Rusya ve Bulgaristan da hazır bulundu.Konferansta Türk Devletini İsmet Paşa Başkanlığında bir heyet temsil etti.Konferansta 3 önemli konu çözümlenecekti.
1- Türk Yunan Barişının esaslarını belirlemek.
2- Osmanlı Devletinin tarihe karıştığı kabul ederek yeni Türk Devletini tanımak.
3- Osmanlıların yabancılara vermiş olduğu Kapitülasyonları kaldırmak.Görüşmeler çok çetin geçti.Borçlar meselesi,Kapitülasyonlar ,İstanbulun boşaltılması Irak Sınırımızın belirlenmesi konularında anlaşmaya varılamadı. 4 Şubat 1923 de dağıldı.Daha sonra tekrar toplanan Lozan Konferansında ( 24 Temmuz 1923 ) de imzalandı Şu kararlar alındı.
1- Trakya sınırı Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla kararlaştırıldığı şekilde olacak.
2- Bozcaadae Gökçeada Türkiyeye verilecek Midilli,Sakız,Sisam Adaları Yunanistanda kalacak fakat askersiz hale getirilecek.
3- Türkiyedeki Rumlar ve Yunanistandaki Türkler ile karşılıklı olarak değiştirilecekler.Batı Trakyadaki Türkler ile İstanbuldaki Rumlar bu değişimin dışında bırakılacak,
4- Yunanistan savaş tazminatı yerine Karaağacı Türkiyeye verecek.5- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının iki yanında dar bir bölge Askersiz hale getirilecek.Türkiye bir sava şa girecek olursa Boğazları silahlandırabilecek.
6- Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini Türkiyenin Başkanlığında kurulacak Uluslararası Boğazlar Komisyonu denetleyecek.
7- Suriye sınırı,Fransızlarla daha önce yapılan Ankara Antlaşmasında belirlendiği gibi kalacak.
8- Kapitülasyonlar kaldırılacak.
9- Osmanlı borçları,Osmanlı Devletinden ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacak.Borçların bize düşen bölümü düzenli taksitlere bağlanacaktır.
Ve neticede 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasının imzalanması, ( Atatürk Der ki Lozan Barış Antlaşmasının ihtiva ettiği esasları diğer barış teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmadığı fikrindeyim.Bu Antlaşma Türk Milleti Aleyhine Asırlardan beri hazırlanmış Sevr Antlaşmasıyla ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eder bir vesikadır.Osmanlı devrine ait tarihte örneği bulunmayan bir siyasi zafer eseridir )

Evet sevgili dostlar yazıma son verirken her zaman olduğu gibi güzel bir şiirle veda edelim.
BEN BİR MUSTAFA KEMALİM

İzindeyim Atatürk’üm /Tek benzemez şu cemalim /Her şeyimle ben bir Türk’üm /Ben bir Mustafa Kemal’im /Hep bağlıyım ben bu anda /Hür yaşarım bu vatanda /Gücüm damardaki kanda /Ben bir Mustafa Kemal’im /Laik cumhuriyetçiyim /Halkçıyım milliyetçiyim /Hep hürüm hürriyetçiyim /Ben bir Mustafa Kemal’im /Anadolu elindeyim /Tüm dünyanın dilindeyim/Atatürk’ün yolundayım /Ben bir Mustafa Kemal’im /Vatan birdir kimse bölmez /Türke düşman asla gülmez /“Mustafa Kemal’ler ölmez “ /Ben bir Mustafa Kemal’im

Hiç yorum yok: