22 Kasım 2010 Pazartesi

İngiliz İzlenimci Ressam - Alfred Sisley (1839-1899)

Alfred Sisley İngiliz bir Anadan Babadan Paris'te 1839 da doğdu.Babası başlangıçta oğlunun iş hayatına atılmasını istiyordu.Ancak o bu konuya hiç ilgi duymadı.ve resim yapma yeteneğine sahip olduğunu sezinlediğinden Atelier Gleyre're girdi.Burada Claude Monet,Bazille,ve Renoir'la tanışan Sisley onlarla birlikte açık havada resim yaptı.1870-1874 yılları arasında yaptığı resimlerde Corot ve Baudin'in etkileri güçlü bir şekilde hissedilir.1877 ve 1882 deki empresyonist sergilere de resim verdi.


Tekniği değişmekteydi.Renkler giderek daha parlak ve göz alıcı tonlara büründü.( 1873 te yaptığı Buğday Tarlası adlı resimde bunu izlemek mümkündür.) Genellikle su ile ilgili konuları ele alıyordu.Yaptığı herşey görülmemiş incelikte dokunuşların eseridir.Bunlar duygulu ve sanatçı kişiliğinin şair yanını ortaya koyar.George Petit Bir Sisley Retrospektifi düzenledi.Ancak Tavernierin coşkulu makalelerine rağmen sergi tam bir başarısızlıkla sonuçlandı.Bununla birlikte 1899 da Atölyesini sattıktan sonra sanatçının tablolarının fiyatı yükselmeye başladı.ve ertesi yıl (Comondo su Baskınını) alarak Louvre'a hibe etti.Yaşamını resimleriyle kazanmak zorunda olan Sisley'i Monet Durand Royal ile tanıştırdı.Birkaç istisnasının dışında Sisley'in yapıtlarının tümü manzara resmidir.Sanatcı izlenimcil akımının en katkısız öncüsü sayılır.Üslubu hemen hemen hiç değişmemiştir.Sanatı yaşadığı yerlere göre çeşitli dönemlere ayrılır.EMPRESYONİZM NEDİR? diye soracak olursanız , İzlenimcilik anlamına gelen Empresyonizm'de Sanatçılar dış Dünyaya ait olanı,Işığı,Renkleri Tepkileri Hüzünleri işlemekte ve yakalanan anlık konuları resmetmektir.Bu akımın ışık ile resim yapma olarak tanımlanmaktadır.İzledikleri genel kaynak güneştir.Konu ışık yansımaları arasında kaybolmuştur.17 nci yüzyılda doğan Barok üslup hayli değişmiş olarak 18 nci yüzyılda da varlığını sürdürmüştür.Barok Sanatın gölge, ışık karşıtlığına dayanan çarpıcı,içe işleyici dramatik etkisi giderek kaybolmuş ve yerini daha yumuşak bir üsluba bırakmıştır.Bu dönemde Ressamlar Atölyelerin loş ortamından çıkıp güneş ışığı altında resim yapmışlardır.Bu dönemin en önemli Temsilcileri Claude Monet,Augusto Renoir,Vincent Vangogh, Cezanne,Toulouse Leutrec,Sisley ve Camille Pisarro'dur.


Hiç yorum yok: