31 Ekim 2012 Çarşamba

Yunuslar


Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının Balinalar takımından dişli balinalar alt takımına giren Familyası. Ağızları gaga biçiminde olup, dişleri küçük ve koni şeklindedir. Hemen bütün denizlerde yaygındırlar. Balık yiyerek beslenirler. En iyi bilinen türleri Yunusbalığı (Delphinus delphis) kara balina (Globicephala melaena) ve Domuz balığı (Phocaena phocaena) dır.


Yunuslar yaklaşık olarak 2 m. uzunluğundadır. Öteki balıkları yiyerek beslenir.Derisi parlaktır. Gaga biçimdeki ağzın içinde yaklaşık olarak 200 diş bulunur.Bu dişler küçük ve keskindir. Gözleri küçük,gözbebekleri kalp şeklindedir. İki gözünün ortasında yarımay biçimli bir hava deliği vardır. Nefes almak için sudan dışarı zıplar,Dişi yunusun gebelik süresi 10 aydır.


Bir batında tek bir yavru doğurur. Yeni doğan yunuslar uzun süre ana sütüyle beslenirler. Yunusların en önemli özelliği beyninin bütün hayvanlardan daha büyük ve karmaşık olmasıdır. Son zamanlarda yapılan deneyler yunusun öteki hayvanlardan daha fazla sayı sayabildiğini ve birtakım seslerden oluşan karmaşık bir dile sahip olduğunu ortaya koymaktadır.


Oyun oynamayı çok çabuk öğrenirler. Gemilerin çevresinde döner ve onlarla yarış ederler. Yunusbalığının insanlara olan dostluğu, hareketlerindeki canlılık ve Ailesine bağlılığı birçok efsaneye konu olmuştur.Karabalina genellikle Atlas Okyanusunda yaygındır. Uzunluğu 4-8 m.arasında değişir.Siyah renklidir. Sırt yüzgeci uzun olur. Yunusgillerden Domuz balığı ise Atlas Okyanusunda ve büyük okyanusta yaygındır. Başı kısa olup, sırt yüzgeci küçüktür.Uzunluğu yaklaşık olarak 1,5 m. dolayındadır.Sırtı siyah karnı külrengi yada beyaz olur


Hiç yorum yok: