9 Ekim 2008 Perşembe

Dünyanın Tadı...Lokumun Adı...HacıBekir'dir Adı


Türkiyenin hala faaliyetini sürdüren en eski özel kuruluşu olan istanbul daki Şekerci,Osmanlı ve Türk Şekercilik zanaatında menkibeleşmiş Hacıbekir ismi,Günümüze kadar şekercilik ekolü sembolü olarak devam edegelmiştir.Kastamonunun Araç İlçesinden İstanbula gelerek 1777 yılında Bahçekapıda açtığı küçük Şekerci Dükkanında Lokum,Akide Vs. Şekerlemeleri bizzat imal edip satmaya başlıyan Şekerci Bekir Efendi,bugün iki asrı aşan maziye bilahare Hac farizesini yerine getirmesiyle Hacıbekir olarak açtığı ilk dükkan günümüzde Ali Muhiddin Hacıbekir Şekercilik A.Ş.nin Bahçekapıdaki satış yeri olup,İstanbulda iki asırdan bu yana aynı hizmeti gören yegane dükkandır.Dünyada bile emsaline zor rastlanan bu özellik İstanbul ve hatta Türkiye için ayrıcare değerdir.


Türkiyede 16 yy da başlıyan Şekerleme imalatında tatlandırıcı olarak Bal,Pekmez,Su bağlayıcı doku yapıcı olarak un kullanılmaktaydı. 18 yy sonlarında Avrupada kurulan rafinelerde üretilen şekerin o günlerin ismiyle (Kelle Şekeri) olarak Türkiyeye gelmesiyle,Şekerci Hacıbekir bu şekeri havanlarda dövüp eriterek,Gül, Tarçın vs. tabi aroma ve boyalarla pişirip akide şekeri imalatını geliştirmiştir.Ayrıca 1811 de bir Alman Bilgini tarafından bulunan nışastayı un yerine kullanarak,şeker ve nışasta terkibi ile bugünki nefasette Lokum imalatını gerçekleştirmiştir.Bizzat kendi eliyle yaptığı imalat ve hassas çalışmalariyle Türk Şekerleme ve
Lokum çeşitlerini geliştiren Hacıbekir in İstanbul Bahçekapıdaki Dükkanından 19 yy da aldığı Lokumları Ülkesine götüren bir ingiliz turisti Türk Lokumlarını Avrupada (Turkısh Delight) olarak tanınmasına vesile olmuştur. Bundan böyle Türk Lokumu Anglo Sakson asıllı yabancılar
tarafından (Turkısh Delight) Fransa ve Balkanlarda (Lokoum) olarak tanınmış ve Uluslararası
Şekercilik Literatürüne girmiştir.Bundan başka sallama kazanlarda yapılan Badem şekeri,haşlanmış bademlerin soyulup havanlarda dövülerek şeker ve şeker şerbeti ile yoğrulup,şekillendiren çeşitli badem ezmeleri Hacıbekir e günümüze kadar intikal eden haklı ilgi ve şöhreti kazandırmıştır. Şekerci Hacıbekir başarılarıyla zamanın Padişahı tarafından Nişan-ı Ali Osmanının Birinci rütbe nışanı ile Sarayın Şekercibaşısı olarak taltif ve takdire şayan görülmüştür.Hacıbekiri takiben oğlu Mehmet Muhiddin Efendi ve Torunu Ali Muhiddin Hacıbekirin aynı prensip istidat ve meslek aşkıyla firmayı devam ettirmeleri Osmanlı Sarayının Şekercibaşılık payesinin kendilerine de ihsan edilmesiyle takdir ve taltif edilmişlerdir.


Ayrıca Mısıra götürülen usta ve personel ile Kahire ve İskenderiye Şubeleri kurulmuş ve Mısır Hidivinin takdir ve taltifleriyle ,Mısır Sarayınca Şekerbaşılık payesi ihsan edilmiştir.Osmanlı Türk Toplumu ve Folklorunun bir parçası olarak örf ve adetlere de giren Hacıbekir bilhassa zamanın yaşam tarzını belgeleyen Roman ve yazılardada yer almış,19 asır 20 asır başlarındaki İstanbul toplum ve mozaikinin parçaları olan Levantenler ve yabancılar tarafındanda kaleme alınmış hatta resimlendirilmiştir.Şekerci Hacıbekir,Ali Muhiddin Hacıbekirin vefatından sonra kurulan,Ali Muhiddin Hacıbekir Şekercilik Ticaret A.Ş. ve Hacıbekir San A.Ş. isimlerindeki iki şirket halinde faaliyetlerini günümüzdede sürdürmektedir.Amerika,Japonya,Güney Afrika,Mısır,İngiltere,ve Fransada temsilcilikleri bulunan firma,Lokumlar,Tahin Helvası,Akide şekeri,vs.Şekerlemeler Karamel Badem ezmesi,Şekerli drajeler,Bisküvi,Kurabiye,Kek,Hamur tatlıları imalatı,perakende ve toptan satışları ve ihracaat yapmaktadır.

Hiç yorum yok: