16 Aralık 2008 Salı

Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından İpsiz Recep (1862-1928)

Sevgili Dostlar Milli Mücadele Kurtuluş savaşımız birçok kahramanlık menkibeleriyle dolu.Nice
Kahramanlar yetiştirmiş bir Ulusun fertleri olarak onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu kahramanların torunları olarak Bugün Vatanımızda Bayrağımızın altında hür bir şekilde hayatımızı idame ettiriyorsak bu büyük kahramanların vatanları için canını seve seve verdikleri yüzü suyu hürmetinedir. Onları Rahmetle anıyor, ve onlarla gurur duyuyoruz.Ben bugün bu sayısız ve büyük kahramanlardan birinden sizlere bahsetmek istiyorum.
MİLİS YÜZBAŞISI RECEP REİS ( İPSİZ RECEP ) ( 1862 - 1928 ) Büyük Atamızın Recep Amca diye hitab ettiği Kahraman çeteci. İpsiz Recebin Milli Mücadeledeki yeri çok önemliydi.Katılma
sında en önemli rolü ise 23 ncü fırka kumandanı Atıf Bey oynamıştı. Binbaşı Tufanın 43 ncü Alayına bağlanan çete, gözünü budaktan esirgemeden savaşmıştı. Recep Reis ise bu mücadelede Milis yüzbaşılığına kadar yükselecekti. Sakarya nehrinin kandıra yakasında Yunanlılar, karasu tarafında da Milli kuvvetler bulunuyordu. Sakarya, Ereğli ve Boğaziçinde baskınlar yapıp, silah ve cephaneye el koymakla kalmaz düşmanı da yıpratırdı. Çetesine ilk katılan Mehmet Kaptan olmuştu. Rizeli Mehmet İşgal İstanbulda düzenlediği bir baskın sırasında, Çeşme meydanında İngilizler tarafından yakalanmış, ve işgenceden geçmiş biriydi. Recebin yanındakiler her geçen gün büyüyecek, işgalcilerin korkusu haline gelecekti.Çete her seferinde değişik baskın yöntemleri uyguluyordu. Bazen motorla Şileye geliyorlar kara
yoluyla Boğaziçine gelip Küçükağızda cephane yüklü yunan gemilerini basıp tüm yükü Anadoluya sevk ediyorlardı. İpsiz Receple kader birliği yapanlardan Zekeriya Tiryakioğlu,Batum Harekatını şöyle anlatmıştı. Ben bombacıydım,İpsiz Receple birlikte bize Orek Tabyalarını ele geçirme emri
verilmişti. Rus Askerlerinin bukadar karşı koyacağını sanmıyorduk. Batum önünde tam bir hafta savaştık. Sonunda Orek Tabyalarını ele geçirdik ve Türk Bayrağını diktik.Recep Reis Milli Mücadelenin şanlı gemisi Alemdarın kurtarılmasındada yer almıştı. Çarkçıbaşı Osman Efendi şiddetle gemiye ihtiyaç olduğunu biliyor,ve gemiyi kaçırmaya karar veriyordu.Gemi personeli ile birlikte 23 Ocak 1921 gecesi yola çıktığında başarı şansları oldukça azdı. Uluca ile Çamlı arasında Fransız Gambotuna yakalanmış ve Ereğli limanına yakın olan Çobançeşme mevkiine sokmayı başarmışlardı. Bababurnunda mevzilenen Recep Reis ve adamları yaylım ateşine başlıyor ve Fransız Gambotunun iki ateş arasında kalmasını sağlıyordu. Mücadele 2 saat sürmüş ve Alemdar kurtarılmıştı. Mart 1921 ise İpsiz Recebin düşman değil dalgalara yenildiği tarihti.Kocaeli cephesine silah getirmek üzere,yola çıkan İpsiz Recep fırtınadan motorlarının arıza yapması üzerine İneboluya çıkmak zorunda kalmıştı. İnebolulular onu coşku içinde karşılıyordu.Bir hafta kalmış, Kafile Hicretin onarılmasından sonra yola çıkmıştı. Kaymakam İsmail Hakkı Bey Kastamonu Valiliğine durumu telgrafla bildiriyordu.( Kocaeli Cephesine sevk edilmek üzere hava muhalefetinden İneboluya gelen Hicret motoru
ile 51 kişilik Recep Reis ve çetesi motorlarını tamir ederek yola çıkmışlardır.) ( İnebolu,Şifre *
7 Mart 1921 Sayı 256 ) II.İnönü Muharebesi sırasında bir yunan taburu Sakaryanın batısında Seyfilerde karargah kurmuştu. Recep Reis ve Birliği 29 Mart 1921 de gerçekleştirilecek Sakarya yakınındaki Boğaz bölgesine hücum eden bir başka yunan taburuna geçit vermiyecekti. Recep Reisin savunması 12aat sürmüş Düşman kuvvetleri Boğaz hattını yarmak imkanını bulamamıştı. Bölgede savunma hattını 2 hafta koruyan Recep Reis, daha sonra Kocaeli Gurup kumandanlığının 17 Nisan 1921 tarihli emri gereği Sakarya Bölgesinden hareketle Hendek Sakarya üzerinden Çatalköprüler mevkiine gelmişti. Bu sırada Mürettep Kolordu komutanı Kazım Bey karargahını Düzceden Geyveye nakletmişti. ve hatıralarında Recep Reisede yer verecekti. Kolordumuz Piyade Taburu 6 Top, ve 1 Milli süvari Alayından meydana geliyordu. İpsiz Recebin Milli Müfrezeside vardı. ( İpsiz Recep bu sıralarda 70 yaşını aşmıştı )Ali Fuat Paşanın da emrinde çalışmıştı.Abaza Seyiti vurup,keskinde yunan karargahını da basan
oydu. Birliğin düzenli orduya katılışı ve 41 nci Alayın 3 ncü taburunu teşkil edişi 8 Mayıs 1921 tarihini taşır.Düzenli orduya katılışında şüphesiz Muhittin Paşanın büyük etkisi olmuştu. Generkurmay Harp Dairesi Başkanlığı yayınlarından edinilen bilgilere göre Recep Reis 19 Ağustos 1921 de Kocaeli Bölgesindedir.
RECEP REİS VE MUSTAFA KEMAL - Recep Reis savaş sonrası İstiklal Madalyasına hak kazananlardan biriydi. Efradı ile birlikte Ankaraya gelmiş ve bando ile karşılanmıştı. Ankara da bir hafta kalmışlar ve Atatürkün iltifatlarına mazhar olmuşlardı. - Atatürk Recep Reis birdaha harp olursa ne kadar kuvvetle gelirsin ? dediğinde şu cevabı vermişti ;Adamlarım dağıldı.artık yanımda bir yeğenim var, Ne zaman emredersen atımı ve silahımı alır gelirim.Atatürk Recep Reise 250 lira maaş bağlatmıştı. Paradan başka herşeye önem veren Recep
Reis Maaşını da Tayyare Cemiyetine bağışlıyacaktı. Kendisine verilen arazinin altı dönümünü bırakıp gerisini de etrafındakilere dağıtacaktı. Artık tek dostu topraktı. Silahını duvara asmış,toprağını bekliyordu.35 numaralı ahşap evinde yanında sadece eşi Nadire vardı. 1928 yılı geldiğinde son aylarını yaşıyordu.Son gündoğumunu karşıladığında ihtimaldir ki yeniden doğuyordu.Ve son olarak yazımıza son verirken Recep Reisin yaşamını konu alan Kadir İnanırın çevirdiği diziden bir kare sunuyorum.


1 yorum:

kalafatt dedi ki...

üstadım ,degerli paylaşımınız için teşekkürler bu diziyi cok fazla takip etme şansım olmadı ama bu bilgilendirmeyle birşeyler almış oldum.keşke örnegini verdiğiniz gibi bu gibi konulardaki çalışmalara daha cok önem verilse