16 Aralık 2008 Salı

Sarıkız Efsanesi

Marmara ve Ege Bölgelerini birbirinden ayıran ve Genç Dağlar gurubuna giren Kaz Dağlarının
en yüksek tepesine Sarıkız Tepesi adı verilmektedir.Bu Tepenin adı hakkında pek çok efsane
anlatılmaktadır.Çok eski zamanlarda Güre Köyünde çok güzel bir kız varmış, Bu kızı köyün bütün Gençleri sever ve evlenmek isterlermiş. Adı Sarıkız olan bu güzel kızın Babası ise binbir zahmetle büyüttüğü kızını,talip olan Gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine Gençler Sarıkıza iftira etmişler.Kızın kötü yola saptı, ya kızını öldürürsün yada buralardan çekip gidersin demişler. Düşünüp taşınan Baba kızını öldürmeye kıyamaz,ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için, Sarıkızı gözden uzak tutmak gerektiğini düşünür.Kızını yanına alan Baba Kazdağının zirvesine çıkar.ve güttükleri kazlarla birlikte kızını bırakıp geri döner. Kurt kuş yersede gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın demiş.Kazdağında kalan Sarıkız ölmemiş ve kazlarını gütmeye devam etmiş,Hatta yolunu izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda Babasının kulağına gitmiş, Kızının ölmediğini öğrenen Baba, Kazdağına kızının yanına çıkmış. Dağda kaz çobanlığı yapan Sarıkız Babasını görünce sevinmiş, ona yemek ikram etmiş,yemek sırasında Babası kızından su istemiş,Sarıkız elini uzatarak Kilometrelerce aşağıdaki Güre Çayından su alarak Babasına vermiş, Babası kızının ermiş olduğunu görünce pek sevinmiş. Sarıkızın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu yere Sarıkız Tepesi, Babasının öldüğü yere ise Babatepe veya Kartaltepe adı verilmektedir.


Başka bir efsaneye göre de, Delikanlının biri Güzeller Güzeli bir kıza aşık olmuş. Kız evlenme
şartı olarak, Delikanlıdan gücünü ispatlamasını istemiş. Bu şarta göre Delikanlı sırtına yüklenen
tuz çuvallarını taşımak zorundadır.Delikanlının sırtına tuz çuvalları yüklenmiş, yamaçtan tırmanırken çuvallar dengesini kaybetmiş,ve Delikanlı yuvarlanarak göle düşmüş.Tuzlar ıslandıkça çuvallar ağırlaşmış,ve Delikanlıyı suyun derinliklerine çekmiş, Köy halkı bu acıya sebebiyet verdiği için kıza öfkelenmişler, ona yumurtalar atmışlar, Sarıkız adı da buradan kalmış.Öfkeleri yatışmayan köylüler Babasına giderek kızını şikayet etmişler. ve onu yok etmesini istemişler. Babası yumurtalara bulanmış kızını alıp Tepeye çıkmış, kızını öldürmeden önce abdes alıp namaz kılmak isteyen Baba kızından su bulmasını istemiş, Kız Delikanlının boğulduğu gölün suyundan getirmiş. Su tuzlu olduğu için Babası yeniden tatlı su bulup getirmesini istemiş, Bunun üzerine kız ayağını yere vurmuş, o anda yerden bir kaynak suyu fışkırmaya başlamiş.


Durumu gören Babası kızının ermiş olduğunu anlamış,ve onu öldürmekten vaz geçmiş.Kimsenin zararı dokunmasın diye de suyun etrafını taş duvarla çevirmiş. Kazdağının zirvesindeki bu kaynak,Bugün hala yörede şifalı olarak bilinmektedir.Ayrıca hem Sarıkızın hemde Babasının öldükleri yerler kutsal sayılmaktadır. Babasının öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu kabul edilen yere Kartaltepe veya Babatepe Sarıkızın kabrinin olduğu tepeye ise Sarıkız Tepesi adı verilmektedir.Kazdağının zirvesinde bulunan Sarıkızın kabri bugün de yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Her yıl 14 - 16 Temmuz Tarihleri arasında Akçay da yapılan Zeytin Festivalinde, Sarıkız da temsil edilmektedir. Ayrıca Sarıkızın kabri başında herkesin dileğini yazabildiği büyük bir dilek defteri bulunmaktadır.

Hiç yorum yok: