15 Şubat 2009 Pazar

Modern Hemşireliğin Kurucusu - Florance Nightingale (12 Mayıs 1820 - 13 Ağustos 1910)

Florance Nıghtingale zengin ve entellektüel bir Ailenin kızı olarak 1820 de adını taşıyan Floransada doğdu. Dadılarla büyüdü. Çok küçük yaşlarda klasik Felsefecileri Öklid ve Aristo gibi Matematikçileri öğrendi. Din ve Siyasete merak sardı. Yirmi yaşına basmadan öğrenimini Matematik alanına kaydırmak istedi. Bir Matematik hayranı olan Babasının ( Matematik kızlara göre değildir ) Muhalefetiyle karşılaştı. Kararlı olan Florance Babasıyla girdiği mücadeleyi kazandı. Zamanın ünlü Matematikcilerinden dersler aldı. Matematiğin pratiğini yaptı. Geniş bilgi hazinesine sahipti. Yirmibeş yaşında sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Hemşirelik ilgisini çekti. Aynı Matematikte olduğu gibi Ailesi Hemşireliğin de Nightingale'e göre olmadığını düşündü çünkü 1800 lü yılların ortasında İngiltere de Hemşirelik cahil kadınların bir uğraşı olarak görülüyordu.Aile Dostlarıyla birlikte Avrupa ve Mısır ı dolaşırken çeşitli Hastahane sistemlerini öğrenme fırsatı buldu. İskenderiye de Hemşirelik eğitimi almaya başladı. Almanya da eğitimini tamamladı. Artık o otuz yaşlarında eğitimli bir Hemşireydi. İş bulması zor olmadı. İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğunun Rusya ya açtığı Kırım Savaşında İngiliz Sağlık
teşkilatının çok kötü olduğu anlaşıldı. Dönemin İngiltere Savaş Bakanı olan aile dostları Sidney Herbert onu Türkiyedeki İngiliz Hastahaneleri Hemşirelik Teşkilatının başına getirdi.Florance Nighatıngale 1854 yılında İstanbula taşındı. İstanbulda iki yıla yakın oturdu. Bütün Dünya Nıghtingale'i İstanbul daki çalışmalarıyla tanıdı. Savaşta yaralanıp Hastahanelere getirilen yaralıların ölüm oranı birkaç ay içinde yüzde 60 dan yüzde 40 a düştü. 6 ay içinde Hastahanelerdeki ölüm oranı yüzde 2 cıvarına geriledi.Gereğinde kendi parasını kullanarak Hastahanelere yiyecek ve sağlık gereçleri tedarik etti, sağlıkta bakımın önemini bütün Dünyaya gösterdi.Florance Nıghtingale in Matematik ve İstatistik bilgilerinin Kamuoyuna yansımaları da bu dönemde ortaya çıktı. Hastahanelerdeki sağlık sorunlarının İstatiksel analizlerini yapmaya başladı. İstatiksel Analizleri savaş sonrası Askerlerin sağlıkn sorunlarını da kapsadı. Savaştan dönen 20 - 35 yaş aralığındaki Askerlerin savaşa gitmemiş akranlarına göre iki kat ölüm oranlarına sahip olduğunu buldu.Kraliçe Viktorya, Prens Albert ve Başbakan Lort Palmerston un ilgisini çekti. Sağlık üzerine İngilterede Kraliyet Komisyonunun kurulmasına neden oldu. Hindistan daki İngiliz Askerlerinin sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. İstatistik tekniklerinin kullanılmasında gösterdiği ustalık Florance Nıghtingale'in 1858 yılında Royal Statıstıcal Socıety nin ilk kadın üyesi seçilmesine neden oldu.İstatistik alanındaki ustalığı sayesinde Nıghtingale sağlık sorunlarını Hükümet düzeyine taşıyabilmiş ve Siyasetcilerin politika üretmelerine katkıda bulunabilmiş bir kadındı. Florance Nıghtingale hiç evlenmedi, o savaşın zor koşullarında gece gündüz demeden yaralılara baktığı için Askerler ona Lambalı Kadın adını vermişlerdi. Savaştan sonra Londra da Hemşirelik okulu açmıştır. 1907 yılında Liyakat nışanı alan ilk kadın olmuştur. 1910 yılında hayata gözlerini yummuştur. 1961 yılında Türkiye de Şişli de açılan ilk yüksek Hemşirelik Okuluna onun adı verilmiştir. Böylece Dünya üzerinde ismini altın harflerle yazdıran ilk Hemşire olmuştur.


Hiç yorum yok: