18 Şubat 2009 Çarşamba

Pegasus ve Medusa

Pegasus - Yunan Mitolojisinde kanatlı At. Deniz tanrısı Posedion ile yılan saçlı Gorgon Medusa nın oğlu Dev Chrysaar un kardeşi olduğuna inanılır. Perseus tarafından kafası kesilerek öldürülen Medusan ın kafasından yada toprağa sıçrayan kanlarından doğduğu gibi, iki değişik söylence bulunur.Rengi tamamen beyazdır. ve uçmasına olanak veren iki büyük kanadı vardır. Uçarken havada koşuyormuş gibi görünür.Pegasus doğar doğmaz yeryüzünden ayrılmış ve Tanrıların Diyarına uçmuştur. Zeus a yıldırımları getirme görevi üstlenmiştir. Helicon dağında bulunan ve Musalara ilham verdiği sanılan Hippocrene pınarının Pegasus un ayağıyla yere vurması sonucu ortaya çıktığına inanılır. ve Pegasus ( Şiirsel ilham ) ile özleştirilir. Daha sonraları Bellerophon tarafından Athena nın ona verdiği altın dizgin yardımıyla yakalandığı Kimera ve Amazonlarla olan çarpışmalarında da ona yardım ettiği söylenir.Aşırı hırsın, zararlı olduğunun sembolü olarak gösterilen Bellerophon Olimpos Dağına çıkıp ölümsüzlerin arasına karışmak isteyince onu üzerinden atan Pegasus tek başına Olimpos Dağına dönerek eski görevlerine devam etmiştir. Pegasusun Bellerophon u üzerinden atmasına sebep olarak Zeus tarafından gönderilen dev bir Atsineğinin ısırmasından ürkmesi de söylenceler arasındadır. Daha sonraları kendine eş olarak Euippe ( yada Ocyrrhoe ) yi aldığı ve kanatlı Atların soyunu başlattığı söylenir.Kanat lı At Pegasus un Türk Mitolojisindeki adı Tulpar dır.MEDUSA - Medusa hayatına çok güzel bir genç kız olarak başlamıştır. O kadar güzeldir ki tanrıçaların kıskançlığını üzerinde toplamış, Tanrıları da peşinde koşturmuştur. Tanrıça Athena ( Zeus un en çok sevdiği kızı ) onu kıskanmaktadır. Denizlerin Tanrısı Poseidon ise Medusaya hayrandır. Başı öylesine dönmüştür ki birgün Athena nın tapınağında Medusaya zorla sahip olur. Bu durumu kendisi için aşağılayıcı bulan Athena, Medusayı gorgon yaparak cezalandırır. çok çirkinleşmiş,saçları yılana dönüşmüştür. Yüzüne bakanlar taş kesilmektedir. Medusa insan olduğu için ölümlüdür. Gorgon yapma cezasını az bulur. Athena ve Perseus la işbirliği yaparak Medusanın başını kestirir. Başı kesildiği anda Medusanın Poseidon dan olma çocukları Pegasus ve Chrysar dışarı fırlarlar. Medusadan sıçrayan kan damlaları Libya Çöllerine düşer,ve birer yılana dönüşürler.Perseus Medusanın kesik kafasını alır gider. Athena ise Medusanın derisini yüzüp, Aegis in markası yapar. İki damla kanını Kral Erıchthonıus a hediye eder. Bu iki damla kandan biri öldürücü zehirdir, diğeri ise Panzehirdir. Tüm hastalıklara deva olmaktadır.Medusa nın hayatı hakkında Mitolojide birkaç değişik rivayet bulunmaktadır. Bütün Medusa rivayetlerinde ortak nokta Medusa nın Perseus tarafından başının kesilerek öldürüldüğü ve Medusa nın kanından Kanatlı At Pegasos ve Chrysaar ın doğduğudur. Medusa başı eski Bizans ta kılıç kabzalarına ve sütun kaidelerine ters ve yan olarak işlenmiş ve böylelikle kötülüklerden korunulacağına inanılmıştır. Yerebatan sarnıcındaki iki Medusa başından biri ters di ğeri yan olarak sütun kaidelerine yerleştirilmiştir.

Hiç yorum yok: